Archive for the 'تاریخ' Category

نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران

Saturday, January 2nd, 2010

braveMan2.jpgpoliceCyclistCorneredLarge2.jpgprotestersCrowd2.jpg protestersCrowd.jpg

نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران

گردآورنده: علی طالبی نژاد

11 دی 1388

 

در تظاهرات عاشورای امسال تهران (6 دی 1388، 27 دسامبر 2009) مردم شعارها و خشم خود را مستقیمأ متوجه خامنه ای و احمدی نژاد کردند که به عنوان رهبران ارکانهای سرکوبگر این رژیم در ظرف 6 ماه گذشته مسئول قتل، شکنجه، تجاوز، ضرب و شتم و زندانی کردن معترضان بعد از انتخابات تقلبی بوده اند. عوامل مزدور رژیم خامنه ای-احمدی نژاد حتی در روز عاشورا نیز با خشونت تمام به مردم حمله کردند و تعداد از آنها را به قتل رساندند. پیوندهای زیر نمونه ای از شعارها و ویدئوهای معترضان در این تظاهرات را نشان میدهند.

 

امروز روز خونه، سیدعلی سرنگونه

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور

(مردم تابلو خامنه ای را پایین کشیده و لگد مال میکنند.)

http://www.youtube.com/watch?v=V7nLezMYAT4

 

تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت

این بار ماه خونه، رژیم سرنگونه

مرگ بر دیکتاتور

———-

محمود خائن آواره گردی،

خاک وطن را ویرانه کردی.

کشتی جوانان وطن، الله اکبر،

کردی هزاران در کفن، الله اکبر.

مرگ بر تو، مرگ تو، مرگ بر تو.

———

منتظری زنده است، مرجع پاینده است.

http://www.youtube.com/watch?v=XbUTK6oNp7M

 

توپ، تانک، بسیجی،‌ دیگر اثر ندارد.

دولت کودتا، استعفا، استعفا.

http://www.youtube.com/watch?v=TzHFGAItN7A

 

خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن!

مرگ بر تو، مرگ تو، مرگ بر تو.

(خیابان بهارستان تهران)

http://www.youtube.com/watch?v=ImJ42wRAD0E

 

ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.

میکشم، میکشم، آنکه برادرم کشت.

(تیر اندازی و مظروب کردن مردم در چهارراه کالج تهران در ظهر عاشورا)

http://www.youtube.com/watch?v=QVDnl1muV1o

 

(نظامیان سرکوبگر رژیم  با خودرو نظامی معترضان را به قصد کشت زیر میگیرند.

مقر نظامیان سرکوبگر رژیم در میدان ولیعصر به آتش کشیده میشود.)

http://www.youtube.com/watch?v=3wr_nXmk4g0

 

(پاره کردن تصویر بزرگی از خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=RzXRSMfALp8

 

(مردم خودرو پلیس را در خیابان محاصره کرده وتظاهر کننده محبوس شده آنرا آزاد میکنند.)

http://www.youtube.com/watch?v=8oMZEKs_-Xc

(مردم به خودرو نظامیان سرکوبگر رژیم حمله کرده و آنرا به آتش میکشند.)

http://www.youtube.com/watch?v=pOiehHxjZRM

مرگ بر خامنه ای

این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده

(پایگاه بسیج به آتش کشیده میشود.)

http://www.youtube.com/watch?v=IMCCh5Q4d40

 

(شعارهای شبانه مردم علیه رژیم)

http://www.youtube.com/watch?v=qmuSeyLjI5Y

(مرگ بر خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=zulJYqKiISk

 

(زن و مرد مسنی که در تظاهرات  خون آلود شده اند.)

http://www.youtube.com/user/freedommessenger20#p/a/u/0/R_jpdM_x5Ss

 

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر

اونیکه میگه عادله، دروغ میگه قاتله

(تظاهرات در نجف آباد، عاشورای 1388)

http://www.youtube.com/watch?v=0LnJK27HXe4

 

توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد

(لگد مال کردن عکس خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=v_-g1lo5P2o

 

(خودرو پلیس در حال سوختن است.)

http://www.youtube.com/watch?v=NtLoF6Eefbg

رژیم خامنه ای-احمدی نژاد یک حکومت جنایتکار است

Thursday, December 31st, 2009

khameniCriminalRegime.jpg

رژیم خامنه ای-احمدی نژاد یک حکومت جنایتکار است!

(ویدئوهای تکان دهنده تظاهرات عاشورای تهران گواهی میدهند.)

نوشته: علی طالبی نژاد

9 دی 1388

 

رژیم فاسد خامنه ای-احمدی نژاد با به یغما بردن و به تاراج دادن منافع ناشی از صدور نفت، گاز و سایر منابع طبیعی کشور که باید برای رفاه، آرامش،  امنیت و ارتقاء مردم مورد استفاده قرار گیرد، همواره با ایجاد بحرانهای ساختگی داخلی و خارجی برای بقاء خود سوء استفاده کرده است. در این روند، این جانیان بدون توجه به منافع آنی و آتی مردم، علم، صنعت، فرهنگ و اقتصاد ایران را به رکود کشانده اند و هم اکنون در راستای بدتری سوق میدهند.

 

 ویدئوهای زیر (شماره 1 تا 4) که در روز عاشورا (6 دی 1388برابر با 27 دسامبر 2009) در تهران ضبط شده اند، گواه دیگری بر جنایکتار بودن این رژیم است که چگونه جان و نیروی پویای مردمی را که باید در جهت سازندگی کشور به کار رود، تنها برای سرقدرت ماندن (تاراج منافع کشور) به هرز میدهد. مشاهده این ویدئوهای تکان دهنده میتواند وجدان هر انسان با شرافتی را بیدار کرده و وی را موظف کند تا از هیچ تلاشی برای کوتاه کردن عمر این رژیم جنایتکار فروگذاری نکند. 

 

1. نیروهای نظامی رژیم خامنه ای-احمدی نژاد بصورت سازمان یافته و با خشونت تمام به مردم بیگناهی که بصورت مسالمت آمیز در نزدیکی چهار راه ولیعصر در حال راهپیمایی هستند حمله میکنند.

http://www.youtube.com/watch?v=gqdX2lc0C4Q

 

2. خودروهای نظامی رژیم  با سرعت بسیار زیاد وارد جمعیت در میدان ولیعصر شده و پس از زیر گرفتن یکی از تظاهر کننده ها، عقب و جلو رفته و بار دیگر همان فرد را که بی جان بر زمین افتاده مجددأ زیر میگیرد.

http://www.youtube.com/watch?v=VAaPnAQDHhU

 

3. ویدئویی که از به خون کشیده شدن تظاهر کننده دیگری حکایت میکند.

http://www.youtube.com/watch?v=_Ke9dpyx3yA

 

4. دروغ پردازیهای رادان (رئیس پلیس رژیم در تهران) درباره کشته شدگان تظاهرات روز عاشورای تهران

http://www.youtube.com/watch?v=ryOxPK0RG0M

 

از طرف دیگر بقیه این ویدئوها (شماره 5 تا 8) نشانگر شهامت، از خود گذشتگی و شرافت ایرانیان آزادیخواه  است که با وجود تمامی جنایاتی که توسط رژیم و عوامل مزدورشان به آنها اعمال شده هنوز با درجه بالایی از انسانیت، به آزادی سرکوبگرانی می پردازند که تا لحظاتی قبل از آن با شقاوت تمام با چماق به جانشان افتاده بودند و به رویشان شلیک میکردند. 

 

5. تظاهرکننده گان خشمگین گروهی از پلیس های موتورسوار سرکوبگر رژیم را  در حالی محاصره میکنند که بعضی از آنها در حال شلیک تفنگ هستند.

http://www.youtube.com/watch?v=b7SQC4OfduA

 

6. پلیس های  سرکوبگر رژیم از ترس مردم موتورهایشان را رها کرده و در گوشه ای روی هم تلمبار میشوند.

http://www.youtube.com/watch?v=OB88GD77cas

 

7. مردم خشمگین ده ها موتور سیکلت پلیس های  سرکوبگر رژیم را به آتش میکشند.

http://www.youtube.com/watch?v=AJ-x_vJyGvs

 

8. پلیس های  سرکوبگر رژیم که از ترس یونیفرمهایشان را در آورده اند  توسط مردم محافظت شده و به کمک مردم از صحنه میگریزند.

http://www.youtube.com/watch?v=uP_to2-9gng

 

(از خون جوانان وطن لاله دميده! (شعری از عارف قزوینی

Thursday, December 17th, 2009

iranLaleh.jpg

از خون جوانان وطن لاله دميده!

سراینده: عارف قزوینی

با سپاس از: مینا جعفرپور

25 آذر 1388

 

هرچند که این تصنیف را عارف قزوینی در آغاز انقلاب مشروطه ایران بیاد اولین قربانیان آزادی سروده است اما پس از گذشت بیش از 100 سال، هنوز این سروده  بخوبی در ایران مصداق دارد.

 

هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد

در بار بهاری خالی از زاغ و زغن شد

از ابر کرم خطهٔ ری رشک ختن شد

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

 

از خون جوانان وطن لاله دميده

از ماتم سرو قدشان سرو خميده

در سايه گل، بلبل ازين غصه خزيده

گل نيز چو من در غمشان جامه دريده

 

خوابند وکیلان و خرابند وزیران

بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانهٔ ویران

یارب بستان داد فقیران ز امیران

 

چه كج رفتارى اى چرخ! چه بدكردارى اى چرخ!

سر كين دارى اى چرخ!

نه دين دارى نه آيين دارى اى چرخ!

 

از اشك همه روى زمين زير و زبر كن

مشتى گرت از خاك وطن هست به سر كن

غيرت كن و انديشه ايام بتر كن

اندر جلو تير عدو سينه سپر كن

 

از دست عدو ناله من از سردرد است

انديشه هر آن كس كند از مرگ نه مرد است

جانبازى عشاق نه چون بازى نرد است

مردى اگرت هست كنون وقت نبرد است

 

عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است

جز جام، به کس‌دست، چو خیام نداده است

دل جز به سر زلف دلارام نداده است

صد زندگی ننگ به یک نام نداده است

 

اطلاعات بیشتر:

ویدئو ترانه “از خون جوانان وطن” با صدای الهه (یوتیوب)

ویدئو ترانه “از خون جوانان وطن” با صدای شجریان (یوتیوب)

آهنگ ترانه “از خون جوانان وطن” با صدای پریسا (ایران ترانه)

دانلود ترانه “از خون جوانان وطن” با صدای الهه: برنامه گلهای شماره 246  (2.68 Meg, wma)

 

!شب یلدا (شب چله) 1389 خجسته باد

Wednesday, December 16th, 2009

yalda1387.jpg

شب یلدا (شب چله) 1388 خجسته باد!

نوشته: علی طالبی نژاد

26 آذر 1388

شب یلدا (طولانی ترین شب سال، winter_solstice)

امسال در دوشنبه شب، 30 آذر 1388 (21st of Dec 2009)

اتفاق می افتد (ساعت 9:17 شب).

دو ویدیوی یوتیوب زیر سرگرمی خوبی همراه با اطلاعات تاریخی-فرهنگی جالبی برای گرد هم آیی شب یلدای شما خواهد بود:

سرگرمی شب یلدا همراه با اطلاعات جالب تاریخی-فرهنگی (یوتیوب)

Yalda Night Entertainmen with History-Culture trivia (YouTube)

اطلاعات بیشتر:

شب یلدا (ویکی پدیا)

ترانه ای برای شب یلدا با صدای سجاد سپهری (یوتیوب)

پاورپوینت نمایش فرهنگی-تاریخی یلدا (وبلاگ شیرین)

نماهنگ “شب یلدا مبارک” (پرژین کاردز)

افزايش گرانى میوه و آجیل در آستانه شب يلدا (رادیو فردا)

شب یلدا در بستن، ام-آی-تی، و جلو زندان اوین (وبلاگ شیرین)

نماهنگ “شب یلدا تا صبح”  (پرژین کاردز)

جواب و برنده مسابقه تجسمی یلدای 1386 شیرین (وبلاگ شیرین)

شب یلدا یا شب چله (پژوهشهای ایرانی)

نماهنگ “شب یلدا” (ایران کلیپ)

!شما میتوانید جوانان ایرانی معترض به انتخابات تقلبی را شخصیت برگزیده جهانی در سال 2009 کنید

Thursday, December 3rd, 2009

iranProtesterSign.jpg

شما میتوانید جوانان ایرانی معترض به انتخابات تقلبی را شخصیت برگزیده جهانی در سال 2009کنید!

 

نوشته: علی طالبی نژاد

10 آذر 1388 (1 دسامبر 2009)

 

مجله معتبر هفتگی تایم Time Magazine که بیش از 80 سال سابقه انتشار دارد، در اولین شماره هر سال میلادی خود (اولین شماره ماه ژانویه) تصویر برگزیده ترین شخصیت سال قبل را روی جلد مجله تایم منتشر میکند. مجله تایم در 7 ژانویه سال 1952 میلادی (حدود 58 سال پیش) ، دکتر محمد مصدق که نخست وزیر برگزیده مردمی ایران در آن زمان بود را به علت شهامتش در ملی کردن صنعت نفت ایران به عنوان مرد سال معرفی کرد و عکس رنگی وی را روی جلد آن مجله چاپ کرد.

 

امسال جوانان ایرانی با شجاعتی که در مقابله با رژیم سرکوبگر خامنه ای-احمدی نژاد در تظاهرات بعد از انتخابات تقلبی اخیر از خود نشان داده اند، به سمبلی از مقاومت عادلانه در جهان تبدیل شده اند و مورد تحسین بین المللی قرار گرفته اند. به همین دلیل مجله تایم “جوانان معترض ایرانی” را در میان کاندیدهای “شخصیت برگزیده جهان در سال 2009” خود قرار داده است که با توجه به رای مستقیم مردم جهان میتواند مقام اول را در بین سایر کاندیدها که باراک اوباما نیز یکی از آنهاست، بدست آورده است.

 

شما میتوانید با دادن رأی خود به “جوانان معترض ایرانی“،  انتخاب آنها به عنوان “شخصیت برگزیده سال 2009” را تضمین کرده تا با ظاهر شده تصاویر آنها بر روی جلد اولین شماره مجله تایم در 4 ژانویه 2010، صدای دادخواهی مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری خامنه ای-احمدی نژاد بار دیگر در جهان تنین انداز شود.

 

برای رأی دادن موثر خود که در ضمن کاملأ مخفی و مطمئن نیز میباشد، 3 مرحله ساده زیر را انجام دهید:

 

1. به پیوند زیر از مجله تایم مراجعه کنید:

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1939691_1939704_1939715,00.html

 

2. زیرعنوان Iran Protester دکمه قرمز رنگی را می بنید که عدد 50 را نشان میدهد. این دکمه را آنقدر به سمت راست  ببرید تا عدد 100 را نشان دهد.

 

3. حال با فشار دادن دکمه Submit که در سمت راست عدد 100 قرار دارد، رای صد در صدی خود را وارد کنید!

 

توجه: با توجه به وقت کم باقیمانده، همین امروز رأی دهید!

نام جاوید وطن”: سرودی از بیژن ترقی”

Thursday, November 26th, 2009

iranLandFlag.jpg 

نام جاوید وطن

سروده: بیژن ترقی

باسپاس  از: مینا جعفرپور

6 آبان 1388

 

“سلامتی شاه” ، اولین سرود ملی ایران از زمان مظفرالدین شاه قاجار تا سال 1933 بود که موسیقی آن سرود بوسیله موسيو لومر، موسیقی دان فرانسوی ارتش ايران ساخته شده بود. بعدها به درخواست پیام سلطانی (رهبر ارکستر ملل ایران)، بیژن ترقی برای آن اهنگ قدیمی، این شعر (نام جاوید وطن) را سرود.

 

نام جاوید وطن              صبح امید وطن

جلوه کن در آسمان             همچو مهر جاودان

وطن ای هستی من              شور و سرمستی من

جلوه کن در آسمان               همچو مهر جاودان

      بشنو سوز سخنم               که “هم‌آواز” (هوادار) تو منم

    همهٔ جان و تنم                 وطنم وطنم وطنم وطنم

بشنو سوز سخنم                        که نواگر این چمنم

همهٔ جان و تنم                         وطنم وطنم وطنم وطنم

همه با یک نام ونشان                    به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با یک نام و نشان                    به تفاوت هر رنگ و زبان

                          همه شاد و خوش و نغمه‌زنان         ز صلابت ایران جوان )کهن)

 ز صلابت ایران جوان )کهن)            ز صلابت ایران جوان )کهن)

 

منبع:

سرود ملی ایران (ویکی پیدیا)

 

اطلاعات بیشتر:

دانلود “نام جاوید وطن” با صدای عفیلی (فرمت  mp3 از سایت مرورگر)

اجرای ” نام جاوید وطن”  وطن توسط  ارکستر ملل ایران (یوتیوب)

اجرای “نام جاوید وطن”  وطن توسط دریا داور (یوتیوب)

(مروری بر تاریخ 16 آذر (روز دانشجو

Thursday, November 26th, 2009

16AzarStudentsNixson.jpg  16AzarLogo.jpg

مروری بر تاریخ 16 آذر (روز دانشجو)

اقتباسی از: علی طالبی نژاد

16 آذر 1388

 

بعد از ملی کردن صنعت نفت ایران، دولت دموکراتیک و ملی دکتر مصدق با کودتای 28 مرداد  1332 (برابر با 19 اوت 1953میلادی) توسط عوامل سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و به کمک خائنان داخلی ساقط شد و محمد رضا پهلوی که از ایران گریخته بود، دوباره به تخت شاهی برگشت. بدنبال آن در24 آبان 1332 اعلام شد كه ریچارد نیكسون معاون رئیس جمهور آمریكا از طرف آیزنهاور به ایران مى‏آید. نیكسون به ایران مى‏آمد تا نتایج “پیروزى سیاسى امیدبخشى را كه در ایران نصیب قواى طرفدار تثبیت اوضاع و قواى آزادى شده است” (نقل از نطق آیزنهاور در كنگره آمریكا بعد از كودتاى 28 مرداد) ببیند. دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند كه هنگام ورود نیكسون، نفرت و انزجار خود را به دستگاه كودتا نشان دهند. وقوع تظاهرات هنگام ورود نیكسون حتمى مى‏نمود. در 16 آذر 1332 نظامیان شاه برای سرکوب این اعتراضا ت به دانشگاه تهران هجوم بردند که طی آن سه نفر از دانشجویان مبارز آن به نامهای احمد قندچی، آذر شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا به ضرب گلوله های نظامیان در دانشکده فنی تهران کشته شدند.

 

درست روز بعد از واقعه 16 آذر، نیكسون به ایران آمد و در همان دانشگاهى كه هنوز به خون دانشجویان بى گناه رنگین بود دكتراى افتخارى حقوق دریافت كرد. صبح ورود نیكسون یكى از روزنامه‏ها در سر مقاله خود تحت عنوان “سه قطره خون” نامه سرگشاده‏اى به نیكسون نوشت. در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانى‏ها اشاره شده بود كه “هرگاه دوستى از سفر مى‏آید یا كسى از زیارت بازمى گردد و یا شخصیتى بزرگ وارد مى‏شود ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او گاوى و گوسفندى قربانى مى‏كنیم؛” آنگاه خطاب به نیكسون گفته شده بود كه “آقاى نیكسون! وجود شما آن قدر گرامى و عزیز بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این كشور یعنى دانشجویان دانشگاه را قربانى كردند.” 

 

22 سال بعد دکتر علی شریعتی در سوگ شهدای 16 آذر نوشت:

“اگر اجباری كه به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می‌زدم، همان‌جایی كه بیست و دو سال پیش، « آذر» مان، در آتش بیداد سوخت، او را در پیش پای «نیكسون» قربانی كردند! این سه یار دبستانی كه هنوز مدرسه را ترك نگفته اند، هنوز از تحصیلشان فراغت نیافته اند، نخواستند - همچون دیگران - كوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فرو برند. از آن سال، چندین دوره آمدند و كارشان را تمام كردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر كه را می آید، بیاموزند، هركه را می‌رود، سفارش كنند. آنها هرگز نمیروند، همیشه خواهند ماند، آنها «شهید» ند. این «سه قطره خون» كه بر چهره ی دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است. كاشكی می توانستم این سه آذر اهورائی را با تن خاكستر شده ام بپوشانم، تا در این سموم كه می وزد، نفسرند! اما نه، باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم.”

 

16 آذر پس از کوتای سیا علیه دکتر مصدق به کابوسی برای رژیم شاه بدل شد که هر ساله پیکر تمامی دانشگاههای ایران را به لرزه در می آورد و بدین ترتیب به روز نمادین برای مبارزه دانشجویان با رژیم شاه تبدیل شد. در سالهای بعد از انقلاب، رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با نامگذاری رسمی این روز به نام روز دانشجو آنرا به نفع خود مصادره کند ولی با آشکار شدن چهره ضد مردمی رژیم، روز 16 آذر به سرعت جایگاه خود را به عنوان روز دادخواهی دانشجویان علیه رژیم باز یافت. پس از گذشت بیش از 50 سال نه تنها 16 آذر از یاد نرفته بلکه هر ساله نقش مهتری در مبارزات آزادیخواهانه مردم و بخصوص دانشجویان علیه رژیم استبدادی حاکم پیدا کرده است. این واقعیت در خارج از کشور نیز امسال بخوبی مشهود شده است. برای مثال در شهر بستن آمریکا که برای دهها سال انجمن های دانشجویی آن سکوتی قبرستانی در مورد مسائل  اجتماعی-سیاسی ایران بر خود اعمال کرده بودند، دانشجویان ایرانی دانشگاه نورث ایسترن آن در حرکت قابل تقدیری رسمأ از عموم دعوت کرده اند که به جمع آنها برای تظاهرات در روز 16 آذر علیه رژیم خامنه ای-احمدی نژاد بپیوندند. (دانشجویان دانشگاه بستن نیز برای اولین بار چند هفته پیش (12 نوامبر) تظاهراتی علیه نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران برگزار کردند. این وقایع با توجه به اینکه رژیم حاکم روز بروز از حربه های بیشتری برای ایجاد رعب و وحشت در مردم استفاده میکند، اهمیت بیشتری دارد زیرا نشان میدهد که رژیم های فاسد شاه و شیخ از تاریخ درس نگرفته اند که با اعمال بی عدالتی های بیشتر بر جامعه تنها باعث میشوند که دادخواهان بیشتری به ندای شرافت و انسانیت خود پاسخ گفته و وارد صحنه مبارزه شوند و عمر رژیم را کوتاهتر کنند.

 

منابع و اطلاعات بیشتر:

سه یار دبستانی- روایتی از وقایع 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران

تاریخ در مورد ملی شدن نفت و دکتر محمد مصدق چه میگوید؟ (وبلاگ شیرین)

“سوتک” شعری از دکتر علی شریعتی (وبلاگ شیرین)

The Student Movement fighting battles that evolved from 1953

16 AZAR Trailer - Green Movement Movie (YouTube)

Green Movement’s Digital Paintings (YouTube)

(بگذارید این وطن دوباره وطن شود! (سروده هیوز، برگردان شاملو

Thursday, November 26th, 2009

Langston Hughes

بگذارید این وطن دوباره وطن شود!

سروده: لنگستون هیوز

برگردان: شادروان احمد شاملو

ویرایش: مینا جعفرپور

با سپاس از: سعید قربانیان

14 آبان 1388

 

لنگستون هیوز شاعر و نویسنده سیاهپوست آمریکایی است که به خاطر کارهایش در هارلم نیویورک شهرت یافت و در سال 1976 به علت سرطان درگذشت. متن زیر برگردان زیبای احمد شاملو از شعر:

Let America be America again!

هیوز میباشد که معنای ویژه ای در دوران سیاهی که بعد از کودتای انتخاباتی بر کشورمان حاکم شده است، دارد.

 

بگذارید این وطن دوباره وطن شود!

بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.

بگذارید پیشاهنگ دشت شود

و در آن جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.

این وطن هرگز برای من وطن نبود.

بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش داشته اند.

بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود

سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند نه ستمگران اسبابچینی کنند

تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد.

این وطن هرگز برای من وطن نبود.

آه، بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن،

 آزادی را با تاج گل ساخته گی وطن پرستی نمی آرایند.

اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست، زنده گی آزاد است

و برابری در هوایی است که استنشاق می کنیم.

در این «سرزمین آزاده گان» برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی

 

بگو، تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟

کیستی تو که حجابت تا ستاره گان فراگستر می شود؟

سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده اند،

سیاهپوستی هستم که داغ برده گی بر تن دارم،

سرخپوستی هستم رانده از سرزمین خویش،

مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته ام

اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده ام

که سگ سگ را می درد و توانا ناتوان را لگدمال می کند.

من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار، که گرفتار آمده ام

در زنجیره ی بی پایان دیرینه سال

سود، قدرت، استفاده،

قاپیدن زمین، قاپیدن زر،

قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز،

کار انسان ها، مزد آنان،

و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع.

من کشاورزم، بنده ی خاک.

کارگرم، زر خرید ماشین.

سیاهپوستم، خدمتگزار شما همه.

من مردمم: نگران، گرسنه، شوربخت،

که با وجود آن رویا، هنوز امروز محتاج کمی نانم.

هنوز امروز درمانده ام. ــ آه، ای پیشاهنگان!

من آن انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد،

بینواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد.

با این همه، من همان کسم که در دنیای کهـن

در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم

بنیادی ترین آرزومان را در رویای خود پروردم،

رویایی با آن مایه قدرت، بدان حد جسورانه و چنان راستین

که جسارت پرتوان آن هنوز سرود می خواند

در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست.

آه، من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را

به جست وجوی آنچه می خواستم خانه ام باشد درنوشتم

 

من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند و دشت های لهستان

و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم

از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم

و آمدم تا «سرزمین آزاده گان» را بنیان بگذارم.

آزاده گان؟

یک رویا ــرویایی که فرامی خواندم هنوز امّا

آه، بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود

سرزمینی که هنوز آن چه می بایست بشود نشده است و باید بشود!

 سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد.

سرزمینی که از آن من است.

ــ از آن بینوایان، سرخپوستان، سیاهان، من،

که این وطن را وطن کردند،

که خون و عرق جبین شان، درد و ایمان شان،

در ریخته گری های دست هاشان، و در زیر باران خیش هاشان

بار دیگر باید رویای پرتوان ما را بازگرداند.

آری، هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید

پولاد آزادی زنگار ندارد.

آه، آری

آشکارا می گویم،

این وطن برای من هرگز وطن نبود،

با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من، خواهد بود!

رویای آن

همچون بذری جاودانه

در اعماق جان من نهفته است.

ما مردم می باید

سرزمین مان، معادن مان، گیاهان مان، رودخانه هامان،

کوهستان ها و دشت های بی پایان مان را آزاد کنیم:

همه جا را، سراسر گستره ی این ایالات سرسبز بزرگ را

و بار دیگر وطن را بسازیم

 

اطلاعات بیشتر:

دانلود ” بگذارید این وطن دوباره وطن شود!” با صدای شاملو (سایت رایو گلها)

بن بست”: ترانه ای در مرثیه انتخابات تقلبی و کودتای سیاسی”

Sunday, June 14th, 2009

politicalCoup.jpg

“بن بست”

سراینده: دکتر افشین یداللهی

 آهنگساز: شهداد روحانی

خواننده: علیرضا عصار

آلبوم: نهان مکن

باسپاس از: جان قربانیان

22 خرداد 1388

گاهی میسر جاده به بن بست می رود ……………. گاهی تمام حادثه از دست می رود

گاهی همان کسی که دم از عقل می زند ……………. در حال هوشیاری خود مست می رود

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود

اول اگر چه با سخن ازعشق امده ………………..  آخر خلاف انچه گفت است می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای …………… وقتی میان طایفه ای پست می رود

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ ….. بر ما هر انچه لایقمان هست می رود

گاهی کسی نشسته که غوغا به پا کند …………….  وقتی غبار معرکه بنشست می رود

اینجا یکی برای خودش حکم می دهد……………. ان دیگری همیشه به پیوست می رود

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست …….  تیری است بی نشانه که از شصت می رود

بی را ه ها به مقصد خود ساده می رسند……………. اما مسیر جاده به بن بست می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای ……………. وقتی میان طایفه ای پست می رود

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ …… بر ما هر انچه لایقمان هست می رود

اطلاعات بیشتر:

پخش/دانلود ترانه “بن بست با صدای عصار

محسن مخملباف: “يکصدا فرياد بزنيم کودتا شد!”  (www.RoozOnline.com)

تبدیل انتخابات به رفراندمی در باره رژیم احمدی نژاد-خامنه ای

Saturday, May 30th, 2009

referendumNotElection.JPG

تبدیل انتخابات به رفراندمی در باره رژیم احمدی نژاد-خامنه ای

نوشته: علی صادق

5 خرداد 1388

هر چند که ایرانیان در طی حکومت 4 ساله احمدی نژاد صدمات فراوانی را متحمل شدند ولی  نکته مثبت آن علنی شدن چهره واقعی رژیم ولایت فقیه خامنه ای است که برای مدت 8 سال زیر لبخند های خاتمی پنهان شده بود. اما همانگونه که در مقاله شفاف

نقش رئیس جمهور از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخوبی توضیح داده است، بر اساس قانون اساسی “جمهوری اسلامی ایران”، رئیس جمهوری که حتی اگر بر اساس آراء واقعی اکثریت مردم انتخاب شود، بجای قدرت، مسئولیت دارد و اختیارات واقعی در دست ولایت فقیهی است که بصورت غیر دموکراتیک تعیین شده و آحاد مردم نقشی در انتخاب وی نداشته اند.  اما در 4 چهار سال گذشته به علت همسویی کامل احمدی نژاد با سیاست های داخلی و خارجی خامنه ای، مردم این دو چهره با هم عجین شده را بدرستی به عنوان نمودی واقعی از رژیم ولایت فقیه شناخته اند.

انتخابات 22 خرداد 1388، فرصت خوبی است تا با رأی دادن به یک به اصطلاح “اصلاح طلب”، آنرا به رفراندمی علیه این رژیم حکومتی تبدیل کرد زیرا عملأ  اتحاد پنهان و آشکار احمدی نژاد-خامنه ای در طرف دیگر معادله این انتخابات قرار گرفته است.

البته شرکت در این انتخابات به هیچ وجه به این معنا  نخواهد بود که:

1.  روند این انتخابات دموکراتیک است زیرا بنا به دلایل مختلف از جمله مفاد قانون اساسی که بوضوح در مقاله:

انتخابات انتصابی در جمهوری اسلامی ایران

به آن اشاره شده، این انتخابات اساسأ غیر دموکراتیک است.

2.  تقلبی در این انتخابات صورت نمیگیرد زیرا مصادیق مختلفی از تقلب در گذشته به کرات دیده شده است.

3.  موسوی یا کروبی کاندیدهای پیشرویی هستند و یا عملکردهای گذشته آنها به عنوان مقامات رسمی این رژیم مورد تأیید است زیرا دلایل زیادی در نفی آن وجود دارد.

4.  اگر یکی از این “اصلاح طلبان” انتخاب شود، میتواند تغییر اساسی در این رژیم غیر دموکراتیک ایجاد کند زیرا علاوه بر این واقعیت که قانون اساسی چنین اجازه ای را به رئیس جمهور نمی دهد بلکه این کاندیداها نیز تا به حال برنامه های دیگری را در این زمینه ارائه نکرده اند.

به امید اینکه کروبی و موسوی با اتحاد کامل و ارائه یک کاندید واحد قبل از انتخابات، درایت و صداقت خود به منافع مردم نشان دهند تا حتی اگر در حالت ایده آل با وجود شقه شدن آراء “اصلاح طلبان”، احمدی نژاد در دور اول برنده اعلام نشود، آنها بتوانند از کشاندن انتخابات به دور دوم و تحمیل ترفندهای مضاعف رژیم به مردم جلوگیری کنند.

مردم نیز در این فاصله میتوانند با استفاده از هر گونه امکاناتی به مطالبه  حقوق دموکراتیک خود از این کاندیداها و ستادهای حامی آنها بپردازند تا این کاندیداهای رئیس جمهوری بطور علنی در معرض وظایف خود از نظر مردم را قرار گیرند و  نتوانند بعدأ خود را در لوای وظایف حکومتی رژیم پنهان کنند.

آیا بیان چنین مطالبی در ایران منع قانونی ندارد؟

در پایان جا دارد به این سوال جالب که ممکن در ذهن خوانندگانی که خود سانسوری کرده اند و یا سانسور شده اند، شکل گرفته باشد پاسخ داد. و جواب این است که:

یک ایرانی رأی دهنده، لازم نیست که حتی  به این رژیم و یا قانون اساسی آن معتقد باشد. بعلاوه سردمداران این رژیم بر اساس قانون اساسی خود موظفند حق هر ایرانی را برای ابراز عقیده آزاد تضمین کنند. هر عامل حکومتی و یا دولتی این رژیم که سبب سلب آزادی بیان و رأی یک ایرانی شود، طبق قانون اساسی همین رژیم، مجرم است نه یک ایرانی که میخواهد با هر طرز تفکری رأی بدهد یا ندهد.

اطلاعات بیشتر:

انتخابات ریاست جمهوری ایران (1388) (ویکی پدیا)

Iranian presidential election, 2009  (WikiPedia)