Archive for the 'مسابقه' Category

مسابقه سودوکو 17.5: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Monday, July 9th, 2007

classicsudoku9x9_hard01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_hard01_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 17.5 شیرین
459873261723165894681492375165239487948751623…
…237684159572318946816947532394526718

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  29 تیر 1386 تحویل دادند
 حمید توکلی
امیر حجازی
علي طالبي نژاد
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی
سحر موحد
نعیم نقی زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 17.5 (Hard 1):
459873261723165894681492375165239487948751623…
…237684159572318946816947532394526718

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 20, 2007
Arman AliAkbari
Reza Fallahi
Amir Hejazi
Sahar Movahhed
Naeem Naghizadeh
Ali Taalebinezhaad
Hamid Tavakoli

مسابقه سودوکو 17: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Monday, July 2nd, 2007

classicsudoku9x9_mediumplus04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus04_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 17 شیرین
891254367735186924264793815946315278512478693…
…387962451659837142128549736473621589

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  22 تیر 1386 تحویل دادند
 حمید توکلی
مينا جعفرپور
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
عظيم رئيسي
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 17 (MediumPlus 4):
891254367735186924264793815946315278512478693…
…387962451659837142128549736473621589

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 13, 2007
Arman AliAkbari
Reza Fallahi
Mina Jafarpoor
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad
Hamid Tavakoli

مسابقه سودوکو 16: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, June 29th, 2007

classicsudoku9x9_mediumplus03_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus03_solution-001.gif

پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 16 شیرین
496872135215493678387516492648935217931627584…
…752148369124389756579261843863754921

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  15 تیر 1386 تحویل دادند
 مينا جعفرپور
امیر حجازی
محمود داوودی
یوسف سپهری-خطیبی
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
عظيم رئيسي
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی
بهنوش مشرف

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 16 (MediumPlus 3):
496872135215493678387516492648935217931627584…
…752148369124389756579261843863754921

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, July 6, 2007
Arman AliAkbari
Mohammad Dawoody
Reza Fallahi
Amir Hejazi
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Azim Raeesi
Yousef Sepehri-Khatibi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

رهنمودهایی برای موفقیت در المپیاد آزمایشگاه فیزیک

Friday, June 22nd, 2007

physicsLab.jpg 

رهنمودهایی برای موفقیت در المپیاد آزمایشگاه فیزیک

نوشته: محمد اعتماددار

1 تیر 1386

بدنبال شرکت و کسب مقام  در مسابقات المپیاد فیزیک آزمایشگاهی سال 1385-86 به تجربیات مفید ی  رسیده ام که اطمینان دارم استفاده از آنها شانس موفقیت علاقه مندان به این مسابقات را بسیار زیاد میکند.  در این مقاله تلاش من بر این است که بطور فشرده به آن تجربیات اشاره کنم.

1.  كتابهاي درسی خود را بطو ر کامل، يعني سطر به سطر بخوانید. مطالب را اول بفهمید وبعدأ در صورت لزوم حفظ کنید. مثلأ اگر فرمولی را فراموش کردید بتوانید آنرا خودتان با استفاده از اصول اولیه بدست آورید.

2. جدا از كتابهاي درسي،  كتابهاي ياكوب پرلمان را نیز مطالعه کنید.  کتابهای مفید این فیزیکدان برای این هدف عبارتند از:

- سرگرميهاي فيزيك،

- فيزيكتان را مي دانيد؟

- سرگرميهاي مكانيك و

 - سرگرميهاي نجوم.

اکثر این کتابها در موسسه علمی شیرین قابل دسترس بوده است. البته از ميان اين كتابها من فقط جلد دوم كتاب سرگرميهاي فيزيك پرلمان را تقريبا خوانده بودم.

3. كتابهاي آزمايشهاي فيزيك نظام قديم را نیز مرور کنید زیرا این کتابها حاوی آزمایشهای زیاد دیگری میباشد.

4.  به جاي ترسيدن از المپياد فيزيك به تحقيق و خواندن كتابهاي مختلف بپردازید. شما با مطالعه كتابهاي پيشنهاد شده بالا میتوانید براحتی مقام خوبي را در این امتحانات بدست آورید.

5. نکته بسیار مهم دیگر اين است كه اصلا خجالت نكشيد. خجالت كشيدن در هنگام پاسخ گويي بسيار بد و زیان آور است. در هنگام پاسخ گويي به سوالات بايد اعتماد به نفس داشته باشيد و بدانيد كه سوالاتي را كه از شما مي پرسند بسيار ساده بوده و با اندكي فكر مي توانید به آنها پاسخ داد. شايد فكر كنيد كه براي گفتن اين مطلب خيلي زود است اما اين مهارتي است كه به تمرين نياز دارد.

6. اگر توانستيد به يك آزمايشگاه فيزيك بروید و تمام  ابزار  آزمايشگاه را شناسايي كنيد و چگونگی كار کردن با  آنها را ياد بگيريد.  در صورت عدم دسترسی  به آزمايشگاه حتما از طریق منابع ديگر وسايل آزمايشگاه را شناسايي كنيد.

7. هرگز به خود نگویید كه شما نمي توانيد در این امتحانات موفق شوید زیرا دیگران تقلب میکنند یا پارتی دارند. با انجام رهنمودهای فوق شما قوي تر از آن خواهید شد كه متقلبان یا پارتی داران بتواند جلوي موفقیت شما را بگيرند.

اگر شما به کار خود ایمان نداشته باشید، انتظار نداشته باشید کسی به کار شما ایمان پیدا کند!

مسابقه سودوکو 15: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, June 22nd, 2007

 classicsudoku9x9_mediumplus02_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus02_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 15 شیرین
528764319419532768673981542247658193351429876…
…896173254762345981934817625185296437

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه،  8 تیر 1386 تحویل دادند
 مينا جعفرپور
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
عظيم رئيسي
آرمان علی-اکبری
رضا فلاحی

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 15 (MediumPlus 2):
528764319419532768673981542247658193351429876…
…896173254762345981934817625185296437

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 29, 2007
Arman AliAkbari
Reza Fallahi
Mina Jafarpoor
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 14: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, June 15th, 2007

classicsudoku9x9_mediumplus01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_mediumplus02_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 14 شیرین
219357468863142597475896321954231786137685249…
…628974135581463972746529813392718654

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 1 تیر 1386 تحویل دادند
علیرضا حبیبی
عظيم رئيسي
علي طالبي نژاد
فاطمه عاقل
محمد باقر کرمی مهر
بهنوش مشرف
نعیم نقی زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 14 (MediumPlus 1):
219357468863142597475896321954231786137685249…
…628974135581463972746529813392718654

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 22, 2007
Fatemeh Aghel
Alireza Habibi 
MohammadBagher KaramiMehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad

مسابقه سودوکو 13: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Tuesday, June 12th, 2007

classicsudoku9x9_medium04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium04_solution-001.gif 

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 13 شیرین
287694531453281769916573824592368417648712953…
…371459682834925176169837245725146398

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 25 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
 

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 13 (Medium 4):
287694531453281769916573824592368417648712953…
…371459682834925176169837245725146398

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 15, 2007
Mina Jafarpoor
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 12: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, June 8th, 2007

classicsudoku9x9_medium03_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium03_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 12 شیرین
326598471714263598958174263471832659539647182 …
… 682915734165329847843751926297486315

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 18 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
میلاد مقدم
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 12 (Medium 3):
326598471714263598958174263471832659539647182 …
… 682915734165329847843751926297486315

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 8, 2007
Mina Jafarpoor
Milad Moghadam
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 11: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, May 25th, 2007

classicsudoku9x9_medium02_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium02_solution-001.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 11 شیرین
829364175574912836136587492365498217417253689 …
… 298671543742836951981725364653149728

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 11 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 11 (Medium 2):
829364175574912836136587492365498217417253689 …
… 298671543742836951981725364653149728

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, June 1, 2007
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad 

مسابقه سودوکو 10: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Saturday, May 19th, 2007

classicsudoku9x9_medium01_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_medium01_solution-001.gif

   

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 10 شیرین
234815697781692543695473281458739126312586974 …
… 967124358173958462849261735526347819

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 4 خرداد 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 10 (Medium 1):
234815697781692543695473281458739126312586974 …
… 967124358173958462849261735526347819

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 25, 2007
Mina Jafarpoor
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad