Archive for the 'مسابقه' Category

مسابقه سودوکو 9: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Tuesday, May 15th, 2007
classicsudoku9x9_easy04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_easy04_solution-001.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 9 شیرین
963841257748325916152769348695273184827416593 …
… 431598672374152869219687435586934721

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 28 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
بهنوش مشرف
میلاد مقدم
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 9 (Easy4):

963841257748325916152769348695273184827416593 …
… 431598672374152869219687435586934721

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 18, 2007
Mina Jafarpoor
Milad Moghodam
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 8: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, May 4th, 2007
sudokuEasy03.gif classicsudoku9x9_easy03_solution-001.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 8 شیرین
512478396743695812896213745431967528965382471 …
   … 278541963129854637384726159657139284

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 21 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 8 (Easy3):

512478396743695812896213745431967528965382471 …
   … 278541963129854637384726159657139284

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 11, 2007
Meghdad Alinejad
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 7: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, April 27th, 2007
sudokuEasy02.gif sudokuEasy02solution.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 7 شیرین
175392864298416735364857912657981243482563197…
…931274658743629581526148379819735426

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 14 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
محمد حسين بازش
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
اعظم صادقيان
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
محمد باقر كرمي مهر
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 7 (Easy2):
175392864298416735364857912657981243482563197…
…931274658743629581526148379819735426

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 4, 2007
Meghdad Alinejad
Mohammad Bazesh
Mina Jafarpoor
Mohammad Karamimehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Azam Sadeghyan
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

مسابقه سودوکو 6: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, April 27th, 2007

sudokuEasy01.gif sudokuEasy01solution.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 6 شیرین
281679354764235981953418267419387625538126479…
…672954813125843796846791532397562148

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 7 ارديبهشت 1386 تحویل دادند
محمد اعتماددار
محمد حسين بازش
مينا جعفرپور
اعظم صادقيان
علي طالبي نژاد
مقداد علي نژاد
محمد باقر كرمي مهر
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده
ابوطالب نكوئيان

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 6 (Easy1):
281679354764235981953418267419387625538126479…
…672954813125843796846791532397562148

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 27, 2007
Meghdad Alinejad
Mohammad Bazesh
Mohammad Etemaddar
Mina Jafarpoor
Mohammad Karamimehr
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Aboutaaleb Nekooeyan
Azam Sadeghyan
Ali Taalebinezhaad

مسابقه سودوکو 5: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Tuesday, April 17th, 2007
sudokuVeryEasy04.gif SudokuVeryeasySolution04.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 5 شیرین
218763954765194283394582761132946875489257316…
…576831429647325198923618547851479632

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 31 فروردین 1386 تحویل دادند
محمد اعتماددار
منصور اعتماددار
محمد حسين بازش
مينا جعفرپور
اعظم صادقيان
علي طالبي نژاد
فاطمه عاقل
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده
ابوطالب نكوئيان
حميد رضا هوشيار

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 5 (VeryEasy4):
218763954765194283394582761132946875489257316…
…576831429647325198923618547851479632

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 20, 2007
Fatemeh Aghel
Mohammad Bazesh
Mansour Etemaddar
Mohammad Etemaddar
Hamid Reza Hooshyar
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Aboutaaleb Nekooeyan
Azam Sadeghyan
Ali Taalebinezhaad

سودوکو شماره 4: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, April 13th, 2007
sudokuVeryEasy03.gif SudokuVeryeasySolution03.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 4 شیرین
164278395897354162523961748478126953239845671 …
… 651739284316487529782593416945612837

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 24 فروردین 1386 ثحویل دادند
محمد اعتماددار
منصور اعتماددار
محمد حسين بازش
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
فاطمه عاقل
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 4 (VeryEasy3):
164278395897354162523961748478126953239845671 …..
….. 651739284316487529782593416945612837

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 13, 2007
Fatemeh Aghel
Mohammad Bazesh
Mansour Etemaddar
Mohammad Etemaddar
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Raha Talebinejad
Ali Taalebinezhad

سودوکو شماره 3: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Friday, April 6th, 2007

sudokuveryeasy02solution.gif sudokuVeryEasy02.gif

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 3 شیرین
182435967841759236957263841236184759425396178 …
… 698517423713842695379621584564978312

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 17 فروردین 1386 ثحویل دادند
محمد اعتماددار
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
فاطمه عاقل
بهنوش مشرف
نعيم نقي زاده
علي طالبي نژاد

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 3 (VeryEasy2):
425396178698517423713842695379621584564978312 …..
….. 182435967841759236957263841236184759

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, April 6, 2007
Fatemeh Aghel
Mohammad Etemaddar
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhad

گزارش جشن نوروزی 1386 موسسه علمی شیرین

Thursday, April 5th, 2007

norouzOld.jpg

جشن نوروزی موسسه علمی شیرین عصر جمعه 3 فروردين 1386 در فسا با حضور جمعی از دوستاران شیرین برگزار شد. با تشکر فراوان از افرادی که با کمک خود آنرا امکان پذیر کردند به ذکر بعضی از برنامه های اجرا شده در این گردهمایی میپردازیم:

- پخش نماهنگهای زیبایی با عناوین نوروز و زندگی.

- باز خوانی مصاحبه ای با آقاي دكتر سيد محمد علي دادخواه در مورد نوروز تحت عنوان “آن هفت حرف سين مقدس،

- تقدیر از ترک سیگار، بازخوانی مقاله و اشاره به پروژه “ممنوعیت سیگار” موسسه علمی شیرین.

- اجرای موسیقی زنده توسط گروه بردبار،

- پذیرایی از حاضرین به سنت نوروزی،

- تشویق شرکت کنندگان در مسابقات شیرین و اهدای جوایز به برندگان آن:

در مسابقه تخم مرغ رنگي به: فروغ اعتماددار و محمد اعتماددار،

در مسابقه سبزه به: عظیم رئيسي،

در مسابقه سودوكو به: ايمان نكوئيان (از میان محمد اعتماددار و ايمان نكوئيان

در مسابقه شطرنج به: ابوطالب نكوئيان
(برنده مسابقه بین نفر اول خانمها، افتخار، و نفر اول آقايان، نكوئيان در تابستان 1385)

در مسابقه علمي به: ابوطالب نکوییان (از میان محمد اعتماددار و ابوطالب نكوئيان

در پایان جشن نوروزی 1386 موسسه علمی شیرین به نیت محفلمان تفعلی زدیم و حافظ باز هم ما را شرمنده کرد. یکی از دوستان به استادی و با صدای گرم وبیان رسایشان، تفعل ما را که غزل زیبای زیر بود، خواندند:

من که باشم، بر آن حرم؟ که صبا             پرده دار حریم حرمت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست             هر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب                  هر چه دارم ز یمن دولت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم               زان که این گوشه خاص خلوت اوست

من و دل گر فدا شدیم چه باک؟            غرض اندر میان سلامت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای                اثر رنگ و بوی صحبت اوست

فقر ظاهر مبین که حافظ را                سینه گنجینه محبت اوست

سودوکو شماره 2: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

Saturday, March 31st, 2007

sudokuVeryeasy01Solution.png sudokuVeryEasy01.jpg

:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 2 شیرین 
148625739275938164693147528854361297712589643 …..
….. 936472815489716352321854976567293481

:کسانی که این پاسخ  صحیح خود را تا ظهر جمعه، 10 فروردین 1386 ثحویل داده اند
منصور اعتماددار
مینا جعفرپور
علی طالبی نژاد
بهنوش مشرف
نعیم نقی زاده
ابوطالب نکوییان
 ایمان نکوییان

The 81-digit answer for ُُShirin Sudoku No. 2 (VeryEasy1):
148625739275938164693147528854361297712589643 …..
….. 936472815489716352321854976567293481

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, March 30, 2007:
Mansour Etemaddar
Mina Jafarpoor
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Aboutaaleb Nekooeyan
Iman Nekooeyan
Ali Taalebinezhad

مسابقه علمی: آن درجه حرارت چیست؟

Tuesday, March 6th, 2007

 polarBear.jpg

گرمایش جهانی تأثیرات منفی جانبی بسیاری زیادی داشته است. از آب شدن غیر معمول یخ های قطب شمال گرفته تا شرایط  آب و هوایی غیر معمول در سراسر جهان. این مسابقه علمی مربوط به درجه حرارت است. اگراز دانش علمی و  ریاضی خود بطور منطقی استفاده کنید، میتوانید این معمای جالب را حل کنید و فرصت دریافت جایزه ای رانیز پیدا کنید. و اما معمای ما از این قرار است

:معلم فیزیک در یک صبح سرد زمستانی سراسیمه وارد کلاس می شود و گفتگوی زیر را با دانش آموزان آغاز می کند
“!معلم: “هوای بیرون بصورت کشنده ای سرد است! به نظر می رسد که دما ؟؟؟ درجه باشد
“دانش آموز: ” چه درجه ای، سانتی گراد یا فارنهایت؟
“معلم: ” انتخاب با شما است، هر دو واحد را میتوانید بکار برید
“دانش آموز: “چگونه امکان دارد، سانتی گراد و فارنهایت که واحد های بسیار متفاوتی هستند؟
“!معلم: “بله، ولی شما می توانید برای این درجه حرارت خاص از هر دو واحد استفاده کنید

“سوال این است: “معلم چه عددی را برای درجه حرارت را بیان کرد؟
.پاسخی مورد قبول است که  علاوه برخود عدد شامل اثبات آن نیز باشد 

توجه: پاسخ های خود را به این معما تا تاریخ 29 اسفند 1385 بصورت یک نظرالحافی  درقسمت ”کا منتز”  مربوط به این مطب بنویسید. درجشن نوروز1386 موسسه علمی شیرین،  برنده از میان افرادی که پاسخ صحیح داده اند به قید قرعه انتخاب می شود