Archive for June, 2008

(بی صداقتی” و “دنیا” (قطعه هایی از: دکتر علی شریعتی”

Sunday, June 8th, 2008

shariatiWife.jpg

بی صداقتی” و “دنیا

قطعه هایی از: دکتر علی شریعتی

با تشکر از: مهرسا تابان

19 خرداد 1387

“بی صداقتی”

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند.
ستایش کردم ، گفتند خرافات است.
عاشق شدم ، گفتند دروغ است.
گریستم ، گفتند بهانه است.
خندیدم ، گفتند دیوانه است.
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

دنیا

دنیا را بد ساخته اند!

کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد.

کسی که تو را دوست دارد،  تو دوستش نمی داری.

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد.

به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند.

و این رنج است.

زندگی یعنی این ….

اطلاعات بیشتر:

یاد دکتر علی شریعتی گرامی باد! (وبلاگ شیرین)

درباره نوروز” نوشته: دکتر علی شریعتی (وبلاگ شیرین)

نماهنگ زیبای دکتر شریعتی ساخته حسین بهاروند احمدی با صدای محسن نامجو (وبلاگ شیرین)