Archive for October, 2008

!سوالاتی که خداوند از شما نمی پرسد

Monday, October 27th, 2008

godQuestions.jpg

سوالاتی که خداوند از شما  نمی پرسد!

ترجمه: محمد کریم تهماسبی

با سپاس از: پورشاهان

6 آبان 1387

1. خداوند نخواهد پرسید که چه نوع ماشینی داشته اید.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را که وسیله نداشته اند، سوار کرده اید؟”

2. خداوند  نخواهد پرسید که خانه شما، چه اندازه بوده است.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را به خانه خود دعوت کرده اید؟”

3. خداوند از لباس هایی که در کمد داشته اید، نخواهد پرسید.

اما خواهد پرسید: “چند نفر را لباس پوشانیده اید؟”

4. خداوند نخواهد پرسید که بالاترین حقوق شما چه بوده است.

اما خواهد پرسید: “آیا شرافت خود را برای به دست آوردن آن حفظ کرده اید؟”

5. خداوند نخواهد پرسید که چه کاره  بوده اید.

اما خواهد پرسید: “آیا نهایت توان خود را در انجام وظایفتان به کار گرفته اید؟”

6. خداوند نخواهد پرسید که چند تا دوست داشته اید.

اما خواهد پرسید: “دوست چند نفر بوده اید؟”

7. خداوند نخواهد پرسید که کجا زندگی می کرده اید.

اما خواهد پرسید: “چگونه با همسایه های خود رفتار کرده اید؟”

8. خداوند از رنگ پوست شما نخواهد پرسید.

او از محتوای شخصیتتان خواهد پرسید.

خداوند نخواهد پرسید که چرا این قدر در جستجوی رستگاری تأخیر کرده اید.

او عاشقانه شما را به جایگاهتان در بهشت خواهد برد، و نه به دروازه های جهنم.

!دقت (نه هوش) خود را بیازمایید

Thursday, October 2nd, 2008

attentionIntelligence.gif

دقت (نه هوش) خود را بیازمایید!

نوشته: علی طالبی نژاد

11 مهر 1387

مسائلی که ما در زندگی روزمره خود با آن برخورد میکنیم، معمولأ چندان مشکل و پیچیده نیستند ولی حل آنها نیازمند دقت و فکر است. اخیرأ مطلبی در این زمینه برای ما ارسال شده است که توجه شما را به آنها جلب میکنیم.

لطفا ابتدا سوالات زیر را پاسخ دهید و سپس  جواب ها را ببینید!

سوال 1 - فرض کنید راننده یک اتوبوس  برقی هستید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر  بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند .راننده چند سال دارد ؟

سوال 2 - پنج کلاغ روی درختی نشسته  اند.3 تا از آنها در شرف پرواز هستند. حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می  ماند؟

سوال 3 - چه تعداد از هر نوع حیوان به  داخل کشتی موسی برده شد ؟

سوال 4 - شیب یک طرف پشت بام شیروانی  شکلی، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته  است. تخم به کدام سمت پرت می شود؟

سوال 5 - این سوال حقوقی است. هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند، بازمانده  ها را کجا دفن می کنند؟

سوال 6 - من دو سکه به شما می دهم که  مجموعش 30 تومان می شود. اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد . چطور؟

درستی پاسخ های خود را در مقایسه با جوابهای زیربیابید!

جواب 1 - راننده اتوبوس هم سن شما باید  باشد . چون جمله اول سوال می گوید “تصور کنید که راننده اتوبوس هستید.”

جواب 2 - همه کلاغ ها ، چون آنها فقط ” در  شرف پرواز ” هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند. ( اگر جواب شما 2=3-5  بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفکرتان را گرفته است.)

جواب 3 - هیچ . آن نوح بود که حیوانات را  به کشتی برد و نه موسی ( “چه تعداد ” جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

جواب 4 - هیچ کدام . خروس ها که تخم نمی  گذارند.اگر شما سعی کردید جواب توسط محاسبات و مقایسه اعداد بدست آورید،  شما دوباره به وسیله اعداد منحرف شدید.

جواب 5 - بازمانده ها را دفن نمی کنند .  آنها جان سالم بدر برده اند. شما به وسیله کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف  شده اید.

جواب 6 - یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به  یاد بیاورید ( فقط یکی از آنها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست.  یک سکه 5 تومانی داریم.شما با عبارت ” یکی از آنها نباید … ”  فریب خوردید.

در نظر داشته باشید که حل موفقت آمیز مسائل عملی زندگی بیش از هوش نیاز به پیروی در آرامش از اصول مهمی دیگری دارد که مهمترین آنها از این قرارند:

1. برنامه ریزی در ابتداء،

2. دقت و فکر در اجراء،

3. پشتکاری و پیگیری در انتهاء!

مراجع و اطلاعات بیشتر:

( اگر مرجع اصلی پرسش ها و پاسخ های بالا را میشناسید، اطلاع دهید تا بنویسم!)

راست مغزی، چپ مغزی و بزرگان تاریخ (وبلاگ شیرین)

باغ من”: شعری از مهدی اخوان ثالث”

Wednesday, October 1st, 2008

poemAutumnAkhavanSales.jpg

باغ من

 سراینده: مهدی اخوان ثالث (م. امید)

باسپاس از: محمد کریم تهماسبی

9 مهر 1387

باغ من

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر، با آن پوستین سرد نمناکش

 باغ بی برگی  روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش

ساز او باران، سرودش باد

 جامه اش، شولای عریانی ست

ور جز اینش جامه ای باید

بافته بس شعله زر تار پودش باد

گو بروید ، یا نروید ، هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهد

باغبان و رهگذاری نیست

باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد

ور به رویش برگ لبخندی نمی روید

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت  پست خک می گوید

باغ بی برگی خنده اش خونیست اشک آمیز

 جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

پادشاه فصلها ، پاییز

در باره:

آقای محمد کریم تهماسبی دانشجوی ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز و از اعضای هنرمند و فعال موسسه علمی شیرین هستند که مقاله های زیادی نیز در وبلاگ شیرین منتشر کرده اند از جمله:

پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه)

چگونه میتوان  از سایت هایی نظیر “یوتیوب” ویدئو دانلود کرد؟

اطلاعات بیشتر:

پیوند دانلود روخوانی اشعار مهدی اخوان ثالث (با صدای خودش)

دکلمه اشعار اخوان ثالث با صدای خودش (سایت پویا: اول کلیک کنید روی “لحظات تنهایی” و بعد عکس اخوان)

مهدی اخوان ثالث (ویکیپدیا)

اخوان، شاعر حماسه و شکست(BBC)

مهدی اخوان ثالث (راوی حکایت باقی)

زمستان”: شعری از مهدی اخوان ثالث (وبلاگ شیرین)