ترانه  ”نترسون” با صدای داریوش

daryoushEghbaliNatarsoon.jpg

ترانه  ”نترسون

خواننده: داریوش

سراینده:  ايرج جنتی عطائی

آهنگ ساز: فرید زولاند

 

نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف

نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف

نترسون بيد و از باد، نترسون خاک و از برگ

نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ

 

نه تير و دشنه، نه دار و زندان

 ستاره ها رو از شب نترسون

 

چه ترسي داره بوسه بر لب خونين آزادي؟

چرا وحشت کنم از عشق؟

 چرا برگردم از شادي؟

 

از اين خاموش تا خورشيد چه ترسي داره پل بستن؟

از اين سرچشمه تا دريا خوشا شکستن و رستن

نترسون عاشقا رو از این کولاک تاراج

به خاک افتادن از عشق پرو بال به معراج

 

نه تير و دشنه، نه دارو زندان

 ستاره هارو از شب نترسون

 

کجا پروانه ترسیدن حریر شعله پوشیدن

کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن

از این شب کوشه خاموش از این تکرار بی رویا

سلام ای صبح آزادی سلام ای روشن فردا

 

نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف

نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف

نترسون بيد و از باد، نترسون خاک و از برگ

نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ

 

نه تير و دشنه، نه دارو زندان

 ستاره هارو از شب نترسون

 

منابع بیشتر:

ترانه “نترسون” (ایران ترانه)

ویدئو کلیپ “نترسون” (با تصاویری از جنبش سبز 1)

ویدئو کلیپ “نترسون” (با تصاویری از جنبش سبز2)

ویدئو کلیپ “نترسون” (با تصاویری از جنایات رژیم)

ویدئو کلیپ “نترسون” (با ویدئوی رسمی داریوش)

ویدئو کلیپ “نترسون” (با دعوت به ساخت نماهنگ برای آن)

 

One Response to “ترانه  ”نترسون” با صدای داریوش”

  1. amozeshi Says:

    تشکر , آهنگ زیبایی بود

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.