رژیم خامنه ای-احمدی نژاد یک حکومت جنایتکار است

khameniCriminalRegime.jpg

رژیم خامنه ای-احمدی نژاد یک حکومت جنایتکار است!

(ویدئوهای تکان دهنده تظاهرات عاشورای تهران گواهی میدهند.)

نوشته: علی طالبی نژاد

9 دی 1388

 

رژیم فاسد خامنه ای-احمدی نژاد با به یغما بردن و به تاراج دادن منافع ناشی از صدور نفت، گاز و سایر منابع طبیعی کشور که باید برای رفاه، آرامش،  امنیت و ارتقاء مردم مورد استفاده قرار گیرد، همواره با ایجاد بحرانهای ساختگی داخلی و خارجی برای بقاء خود سوء استفاده کرده است. در این روند، این جانیان بدون توجه به منافع آنی و آتی مردم، علم، صنعت، فرهنگ و اقتصاد ایران را به رکود کشانده اند و هم اکنون در راستای بدتری سوق میدهند.

 

 ویدئوهای زیر (شماره 1 تا 4) که در روز عاشورا (6 دی 1388برابر با 27 دسامبر 2009) در تهران ضبط شده اند، گواه دیگری بر جنایکتار بودن این رژیم است که چگونه جان و نیروی پویای مردمی را که باید در جهت سازندگی کشور به کار رود، تنها برای سرقدرت ماندن (تاراج منافع کشور) به هرز میدهد. مشاهده این ویدئوهای تکان دهنده میتواند وجدان هر انسان با شرافتی را بیدار کرده و وی را موظف کند تا از هیچ تلاشی برای کوتاه کردن عمر این رژیم جنایتکار فروگذاری نکند. 

 

1. نیروهای نظامی رژیم خامنه ای-احمدی نژاد بصورت سازمان یافته و با خشونت تمام به مردم بیگناهی که بصورت مسالمت آمیز در نزدیکی چهار راه ولیعصر در حال راهپیمایی هستند حمله میکنند.

http://www.youtube.com/watch?v=gqdX2lc0C4Q

 

2. خودروهای نظامی رژیم  با سرعت بسیار زیاد وارد جمعیت در میدان ولیعصر شده و پس از زیر گرفتن یکی از تظاهر کننده ها، عقب و جلو رفته و بار دیگر همان فرد را که بی جان بر زمین افتاده مجددأ زیر میگیرد.

http://www.youtube.com/watch?v=VAaPnAQDHhU

 

3. ویدئویی که از به خون کشیده شدن تظاهر کننده دیگری حکایت میکند.

http://www.youtube.com/watch?v=_Ke9dpyx3yA

 

4. دروغ پردازیهای رادان (رئیس پلیس رژیم در تهران) درباره کشته شدگان تظاهرات روز عاشورای تهران

http://www.youtube.com/watch?v=ryOxPK0RG0M

 

از طرف دیگر بقیه این ویدئوها (شماره 5 تا 8) نشانگر شهامت، از خود گذشتگی و شرافت ایرانیان آزادیخواه  است که با وجود تمامی جنایاتی که توسط رژیم و عوامل مزدورشان به آنها اعمال شده هنوز با درجه بالایی از انسانیت، به آزادی سرکوبگرانی می پردازند که تا لحظاتی قبل از آن با شقاوت تمام با چماق به جانشان افتاده بودند و به رویشان شلیک میکردند. 

 

5. تظاهرکننده گان خشمگین گروهی از پلیس های موتورسوار سرکوبگر رژیم را  در حالی محاصره میکنند که بعضی از آنها در حال شلیک تفنگ هستند.

http://www.youtube.com/watch?v=b7SQC4OfduA

 

6. پلیس های  سرکوبگر رژیم از ترس مردم موتورهایشان را رها کرده و در گوشه ای روی هم تلمبار میشوند.

http://www.youtube.com/watch?v=OB88GD77cas

 

7. مردم خشمگین ده ها موتور سیکلت پلیس های  سرکوبگر رژیم را به آتش میکشند.

http://www.youtube.com/watch?v=AJ-x_vJyGvs

 

8. پلیس های  سرکوبگر رژیم که از ترس یونیفرمهایشان را در آورده اند  توسط مردم محافظت شده و به کمک مردم از صحنه میگریزند.

http://www.youtube.com/watch?v=uP_to2-9gng

 

3 Responses to “رژیم خامنه ای-احمدی نژاد یک حکومت جنایتکار است”

 1. mat Says:

  احمدی مفدم (فرمانده نیروهای انتظامی رزِیم) بیشرمانه دروغ میگوید
  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/12/091230_ad-demop.shtml

 2. mat Says:

  مکالمات بی سیم فرماندهی با ستادهای نیروهای سرکوبگر رژیم در روز عاشورای 1388
  http://www.youtube.com/watch?v=1BiE45y0u6o

 3. mat Says:

  اظهار نگرانی مادر علیرضا فیروزی از ناپدید شدن فرزندش
  http://www.youtube.com/watch?v=mRdMMiH27fQ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.