نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران

braveMan2.jpgpoliceCyclistCorneredLarge2.jpgprotestersCrowd2.jpg protestersCrowd.jpg

نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران

گردآورنده: علی طالبی نژاد

11 دی 1388

 

در تظاهرات عاشورای امسال تهران (6 دی 1388، 27 دسامبر 2009) مردم شعارها و خشم خود را مستقیمأ متوجه خامنه ای و احمدی نژاد کردند که به عنوان رهبران ارکانهای سرکوبگر این رژیم در ظرف 6 ماه گذشته مسئول قتل، شکنجه، تجاوز، ضرب و شتم و زندانی کردن معترضان بعد از انتخابات تقلبی بوده اند. عوامل مزدور رژیم خامنه ای-احمدی نژاد حتی در روز عاشورا نیز با خشونت تمام به مردم حمله کردند و تعداد از آنها را به قتل رساندند. پیوندهای زیر نمونه ای از شعارها و ویدئوهای معترضان در این تظاهرات را نشان میدهند.

 

امروز روز خونه، سیدعلی سرنگونه

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور

(مردم تابلو خامنه ای را پایین کشیده و لگد مال میکنند.)

http://www.youtube.com/watch?v=V7nLezMYAT4

 

تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت

این بار ماه خونه، رژیم سرنگونه

مرگ بر دیکتاتور

———-

محمود خائن آواره گردی،

خاک وطن را ویرانه کردی.

کشتی جوانان وطن، الله اکبر،

کردی هزاران در کفن، الله اکبر.

مرگ بر تو، مرگ تو، مرگ بر تو.

———

منتظری زنده است، مرجع پاینده است.

http://www.youtube.com/watch?v=XbUTK6oNp7M

 

توپ، تانک، بسیجی،‌ دیگر اثر ندارد.

دولت کودتا، استعفا، استعفا.

http://www.youtube.com/watch?v=TzHFGAItN7A

 

خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن!

مرگ بر تو، مرگ تو، مرگ بر تو.

(خیابان بهارستان تهران)

http://www.youtube.com/watch?v=ImJ42wRAD0E

 

ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.

میکشم، میکشم، آنکه برادرم کشت.

(تیر اندازی و مظروب کردن مردم در چهارراه کالج تهران در ظهر عاشورا)

http://www.youtube.com/watch?v=QVDnl1muV1o

 

(نظامیان سرکوبگر رژیم  با خودرو نظامی معترضان را به قصد کشت زیر میگیرند.

مقر نظامیان سرکوبگر رژیم در میدان ولیعصر به آتش کشیده میشود.)

http://www.youtube.com/watch?v=3wr_nXmk4g0

 

(پاره کردن تصویر بزرگی از خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=RzXRSMfALp8

 

(مردم خودرو پلیس را در خیابان محاصره کرده وتظاهر کننده محبوس شده آنرا آزاد میکنند.)

http://www.youtube.com/watch?v=8oMZEKs_-Xc

(مردم به خودرو نظامیان سرکوبگر رژیم حمله کرده و آنرا به آتش میکشند.)

http://www.youtube.com/watch?v=pOiehHxjZRM

مرگ بر خامنه ای

این همه لشکر آمده، علیه رهبر آمده

(پایگاه بسیج به آتش کشیده میشود.)

http://www.youtube.com/watch?v=IMCCh5Q4d40

 

(شعارهای شبانه مردم علیه رژیم)

http://www.youtube.com/watch?v=qmuSeyLjI5Y

(مرگ بر خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=zulJYqKiISk

 

(زن و مرد مسنی که در تظاهرات  خون آلود شده اند.)

http://www.youtube.com/user/freedommessenger20#p/a/u/0/R_jpdM_x5Ss

 

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر

اونیکه میگه عادله، دروغ میگه قاتله

(تظاهرات در نجف آباد، عاشورای 1388)

http://www.youtube.com/watch?v=0LnJK27HXe4

 

توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد

(لگد مال کردن عکس خامنه ای)

http://www.youtube.com/watch?v=v_-g1lo5P2o

 

(خودرو پلیس در حال سوختن است.)

http://www.youtube.com/watch?v=NtLoF6Eefbg

One Response to “نمونه ای از شعارها و ویدئوهای مردم در تظاهرات عاشورای 1388 تهران”

  1. mat Says:

    مقاومت مردم غیور مردم در برابر نیروهای سرکوبگر سپاه (6 دی، 1388 در تهران:
    http://www.youtube.com/watch?v=SSKVA3NVNVU

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.