ترانه مریم: به یاد مریم، تقدیم به نادر

poemMaryamTuberose.jpg

مریم

سراینده: ایرج امیر انتظام

(به یاد مریم، تقدیم به نادر)

10 فروردین 1389

 

مريم چرا با ناز و با افسون و لبخندي،

به جانم شعله افكندي،

مرا ديوانه كردي

امشب كه با ناله، غمت در ديده مي بارد

دلم در سينه مينالد،

مرا دیوانه کردی

رفتي مرا تنها به دست غم رها كردي

به جان من خطا كردي

مرا ديگر نخواهي

پيدا شدي با غم، تو در جام شراب من

ازاين حال خراب من

بگو ديگر چه خواهي

اشكي كه ريزد ز ديده ي من،

آهي كه خيزد ز سينه ي من،

رنگ تمنا ندارد

تو آن گل مريم سپيدي،

بي تو دلم شوري و اميدي،

ديگر به دنيا ندارد

همچون نسيم از برم بگذر

يك لحظه در ديده ام بنگر

شايد نشاني ز عشق و وفا،

بينم به چشم تو بار دگر

اشكي كه ريزد ز ديده ي من،

آهي كه خيزد ز سينه ي من،

رنگ تمنا ندارد

تو آن گل مريم سپيدي،

بي تو دلم شوري و اميدي،

ديگر به دنيا ندارد

 

مطالب بیشتر:

ترانه مریم با صدای عطا (ایران ترانه)

نماهنگ مریم با با صدای عطا (یوتیوب)

ترانه شیدا با صدای چنگیز حبیبیان (ایران ترانه)

گل مریم = tuberose

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.