در تدارک جشن نوروز 1386 باشیم

norouzTakhteJamshid.jpg 

ما میخواهیم جشن نوروزی با شکوهتر از سال قبل داشته باشیم و در این رابطه در انتظار نظرات و همکاری شما هستیم. بعضی از پیشنهادات برای جشن نوروز از این قرارند

مسابقه بهترین سبزه

مسابقه بهترین تخم مرغ رنگی

نمایش نماهنگ

معرفی برنده مسابقه (معمای) علمی

 نمایش تاریخی-فرهنگی

 معرفی برنده جدول سودوکو

 اسلاید عکسها

 اهداي جوایز برندگان نهایی مسابقات شطرج 1385

معرفی انتخاب بهترین کار در وبلاگ شیرین

 ……………..

خیلی مهم: اگر مایل به شرکت در جشن نوروزی ما هستید، باید اطلاعات زیر را تا 29 اسفند به ایمیل زیر ارسال دارید

نام، نام فامیل، شماره عضویت و ایمیل -

نام و نسبت افراد خانواده که با شما میآیند -

 لطفا  کس دیگری که عضو درجه اول خانواده شما نیست را دعوت نکنید -

در صورتیکه دوستانتان خواستار شرکت در این جشن نوروز هستند باید خودشان اطلاعات لازم را ارسال دارند -

:به علت محدودیت جا وتدارکات ممکن است ما مجبور شویم بر اساس اولویتهای زیر دعوت نامه ارسال کنیم

 زمان درخواست شرکت در جشن -

اعلام آمادگی به کمک در برگزاری این جشن -

میزان مشارکت در فعالیتهای قبلی مرکز -

دعوت نامه رسمی که شامل زمان و مکان برگزاری جشن است در اول فرورین ففط به افراد متقاضی ارسال میشود

شما چه فکری دارید و مایل به ایفای چه نقشی در برنامه نوروزی خود هستید؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل  زیر ارسال داریدا چه فکری دارید و مایل به ایفای چه نقشی در برنامه نوروزی خود هستید؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال دارید

info@shirin-center.org

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.