چهارده اسفند: سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق فقید گرامی باد

 mosadeghExile.jpg mosadeghNote.jpg

دکتر محمد مصدق، نخست وزیر مردمی ایران، پس از 13 سال تبعید توسط شاه در احمد آباد شدیدا بیمار شد و به بیمارستان نجمیه تهران منتقل گشت. خانواده دکتر مصدق  بدون اطلاع او در صدد مداوای وی در خارج بودند که  شاه این اجازه را به آنها نداد. آنها بعدأ میخواستند از خارج پزشک بیاورند ولی وقتی دکتر مصدق از این موضوع آگاه شد چنین گفت: “لعنت بر من و هر کس دیگر که در این زمان خرج چندین خانوار این مملکت فقیر را صرف آوردن پزشک از خارجه نماید. من خاک پای این ملتم و هر امکانی که در ایران وجود داشته باشد برای من کافیست.” دکتر مصدق در ساعت 6:54 صبح روز یکشنبه 14 اسفندماه 1345غریبانه در بیمارستان نجمیه تهران در گذشت. یادش گرامی باد

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.