رضا علینژاد را از مرگ نجات دهید. فقط یک ماه به اعدامش مانده است

 rezaAlinejad.jpg
سلام من مقداد علینژاد ساکن فسا هستم. برادر من، رضا، 5 سال است که در زندان به سر میبرد و اکنون به خاطر اینکه در سن 17 سالگی برای دفاع از خودش کسی را که به او حمله کرده بوده است بصورت ناخواسته به  قتل رسانده، حالا به اعدام محکوم شده است. خلاصه ماجرا از این قرار است
وقتی رضا و دوستش در راه برگشت به خانه بودند دو نفر به قصد آزار و اذیت آنها بهشون حمله میکنند. مهاجمان رضا رو احاطه میکنند و به او اجازه فرار نمیدهند و یکی از آنها با نانچیکو(اسلحه ژاپنی که در هنرهای رزمی استفاده میشود) رضا را از ناحیه سر مجروح میکند. در حالی که رضا از خودش دفاع میکرده یکی از محاجمان زخمی و کشته میشود
شاهدان صحنه تایید کردند که رضا از خودش دفاع میکرده است
مهاجم دوم تایید کرده که آنها (مهاجمان) حمله به رضا و دوستش را با نانچیکو شروع کردند و رضا فقط در حال دفاع از خودش بوده است

برادرم به کمک همه شما احتیاج دارد و من از شما خواهش میکنم که به او کمک کنید. او فقط یک ماه فرصت زنده ماندن دارد. شما میتوانید با دو اقدام ساده زیر سعی کنید او را از اعدام نجات دهید

یک- لطفا نامه یا ایمیلی برای آیت الله شاهرودی (رئیس قوه قضائیه ایران) بنویسید و از او بخواهید که این کار را متوقف کنند. برای ارنباط با آیت الله شاهرودی میتوانید

ایران، تهران، میدان پانزده خرداد، قوه قضائیه کشور.
تلفن:  1109-391 (21) 0098
فکس: 4986-390 (21) 0098
info@dadgostary-tehran.ir

وب سایت
http://iranjudiciary.org/contactus-feedback-fa.html

  دو- نامه الکترونیکی زیر را امضا کنید

http://www.petitiononline.com/RezaA/petition.html

برای جزئیات بیشتر میتوانید از سایتهای زیر بازدید کنید

1. http://www.helpnazanin.com/Updates.aspx#20070301

2. http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog&FriendID=11680226

3. http://www.stopchildexecutions.com/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.