کسب مقام اول المپیاد آزمایشگاه فیزیک در فسا

 etemaddarMoh16Mar07CropWeb.jpg

در آذرماه 1385 امتحانهای المپیاد  آزمایشگاه فیزیک، شیمی و کامپیوتر در فسا  برگزار شد که  330 نفر در آن شرکت کردند و 10 نفر در هر رشته  برگزیده و برای شرکت در دوره بعد  معرفی شدند.  یکی از اعضای فعال موسسه علمی شیرین بنام  آقای محمد اعتماددار، مقام اول  در رشته آزمایشگاه فیزیک  را کسب نموده ا ند. ما این موفقیت را به ایشان،  خانواده محترمشان  و تمامی اعضای موسسه علمی شیرین تبریک می گوییم.  متاسفانه بدلیل بی توجهی دست اندرکاران بسیاری از دانش آموزان فسا حتی خبر برگزاری این امتحانات را دریافت نکرده بودند.

برای آمادگی در مرحله بعدی این المپیادها که در اردیبهشت ماه 1386 صورت میگرد  حدود 10 جلسه  کلاس برگزار شده است  که 5 نفر از خانم ها و 7 نفر از آقایان منتخب در آن شرکت کرده اند. مدرسین معتقدند که این برگزیدگان نیاز به کلاسهای بیشتری برای آمادگی در آزمونهای بعدی دارند ولی متاسفانه امکانات لازم برای ارایه کلاسهای بیشتر در اختیار آنها نمیباشد

به امید اینکه مسولین مملکتی قسمت کوچکی از سرمایه های این مملکت را که از طریق درآمد فوق العاده فروش  نفت بدست می آورند صرف پرورش این استعدادهای درخشان کنند تا این افراد بتوانند با کسب مهارتهای بیشتر برای مردم خود مفیدتر باشند

3 Responses to “کسب مقام اول المپیاد آزمایشگاه فیزیک در فسا”

 1. mat Says:

  آیا نام فیزیک آزمایشگاهی درستر نیست؟
  آیا المپیادی برای فیزیک تنها هم وجود داشت؟

 2. Someone Says:

  نه،  نام درستش همان المپياد آزمايشگاه فيزيك هست.  المپياد فيزيك بصورت جدا و در زماني دیگر بصورت سراسري برگزار ميشود. البته اين مرحله از المپياد آزمايشگاه  فيزيك  در سطح شهرستان برگزار شد

 3. melika Says:

  man ham mikhastam sherkat konam vali hich kas hich chizi be man nagoft

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.