معرفی فیلم: خانه دریاچه ای

lake house2.jpg 

  Lake House عنوان فیلم: خانه دریاچه ای

مدت: 1:40

سال تولید: 2006

بازیگران: کینا ریوس, ساندرا بولاک, دیلان والش و شهره آغداشلو

کارگردان: آلجاندرو آگرستی

کمپانی: وارنر برادرز, ویلیج رود شو فیلم

(.درجه: 2.5 ستاره (بهترین فیلم 5 ستاره میگیرد

در سال 2006 مستاجر خانه دریاچه ای روانه شیکاگو می شود.وی به علت تغییر آدرسش به مستاجر بعدی آن خانه نامه ای ارسال می کند که نامه های ارسالی وی(کیت) را به آدرس جدیدیش بفرستد. مستاجر جدید(آلکس) در سال 2004 زندگی می کند و این تلاقی زمان مسائل جالبی را برای این دو بوجود میآورد. کم کم این دو از طریق نامه های ارسالی برای یکدیگر و فهمیدن اینکه هر یک در سالی متفاوت زندگی می کنند و سعی درحل کردن این رازکه یک داستان عاشقانه غیر معمولی در پشت آن قرار دارد کنند قبل از اینکه خیلی دیرشود

برای من تلاقی زمان و داستان جدید آن جالب بود و به شما توصیه می کنم این فیلم را تماشا کنید

نوشته: نعیم نقی زاده

2 Responses to “معرفی فیلم: خانه دریاچه ای”

  1. Bulletin News Says:

    Intriguing summary pertaining to معرفی فیلم: خانه دریاچه ای. Thoroughly love your interesting posts.

  2. Naeem.Naghizadeh Says:

    Thank you very much.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.