مهم: مطالب جدید انگلیسی و ترجمه فارسی

 englishPersianTranslation.gif

این بخش حاوی مقالات و مطالب جدید، جالب و مهمی است که از منابع موثق گردآوری شده و ارزش ترجمه به فارسی را دارند

 اگرمایل به ترجمه هر یک از این مطالب هستید، لطفا عنوان آنرا به ایمیل زیر ارسال دارید تا برای جلوگیری از ترجمه تکراری آنرا در این لیست منعکس کنیم. مطالب ترجمه شده، در صورت تمایل شما، بنام خودتان روی این سایت منتشر خواهد شد

 در موسسه علمی شیرین، ما تجربه خوبی در ترجمه تیمی  در طی سالهای گذشته داشته ایم. بنابراین اگر دنبال افراد علاقه مند برای کار ترجمه تیمی میگردید برایمان ایمیل بفرستید

 اگر خود شما به مطلبی برجسته ای برخورید که ارزش اضافه کردن به این لیست را دارد، لطفأ آدرس اینترنتی آنرا با عنوان یا توضیح یک-خطی برایمان ایمیل کنید 

ٍEmai: info@shirin-center.org

 ————————————-

مقالات جدید

Boston Marathon and Women Rights

Gen.Pets Has Made Live Dolls!
Translated by N. Naghizadeh
ساخت عروسکهای زنده توسط شرکت جن-پتز

Math Research Team Maps E8

Metric Moon
Translation started by A. Nekooeian & M. Nekoueian on April 17, 2007

One Tough Mama
یک مادر سرسخت

Review of “300″ book 
Translated by M. Jafarpoor
“نقدی بر کتاب “300

Superhero comics offer super physics lessons

مقالات قبلی

Archive of NASA Science News: Source of short & informative articles
Note: Mr. Aboutaleb Nekoueian, an active member of Shirin Translation Group, has expressed interest in translating NASA News and is looking for team members.

B Complex Made Simpler: MIT biologists solve vitamin puzzle
Translation started by B. Moshref on March 27, 2007

Breading Giant Rabbits for Food in North Korea

Chinese Opium Wars and American Cigarettes Boom in Iran
Translated by Milan
جنگ تریاک چین و وفور سیگارهای آمریکایی در ایران

First Steps to Mars
Translated by A. Nekoueian
اولین قدمها برای سفر به مریخ

How to Come up with Great Ideas?

Iran’s Nuclear Vision First Glimpsed at MIT

Origin of the Eunuchs Operating System!

Palestine Peace NOT Apartheid: A book by Jimmy Carter

Quality of Life, 2007 Index

You Can Stop “Normal” Aging!
Translated by M. Jafarpoor
!شما میتوانید جوان بمانید

TechnoArt Bike at Cambridge Science Festival
Translated by M. Tamasbi
نمایش دوچرخه تکنو-آرت در جشنواره علمی کمبریج

Vaccine for Preventing Cancer in Women!?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.