(پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه

parsiWords.gif 

در موسسه علمی شیرین، ما برنامه های فراوانی برای نیرومند کردن زبان انگلیسی در میان خود داشته ایم. از گفتمان(مکالمه) انگلیسی، کلاس و برگردان(ترجمه) گرفته تا  نمایش برنامه های تلویزیونی و فیلمهای  انگلیسی. زیرا به گمان ما ندانستن زبان انگلیسی در دنیای امروز همانند بیسواد بودن است. با این وجود، ما بر نوشتن و سخن گفتن به زبان  پارسی پافشاری کرده ایم تا بزرگی آنرا پاس داریم. با سپاس فراوان از آقای تهماسبی که با نوشتار خود جوششان  ما را در این راستا یاری کرده اند.

پارسی سره
نوشته: محمد کریم تهماسبی
فروردین 1386

از آغاز تا كنون زبان پارسي، مورد حمله زبان هاي بيگانه قرار گرفته است. از زمان حمله اسكندر، مغولان و به ويژه در زمان حمله اعراب‌‍؛ زبان ما دست خوش دگرگوني هاي بسياري شده است  و واژگاني از زبان بيگانه زبان پارسي  ما را آلوده اند. همچنين واژگاني نيز از غرب به دليل پيشرفت هاي آنها وارد زبان ما شده اند. از ميان اين دگرگوني ها، زبان عربي بيش از ديگر زبان ها در زبان ما رخنه كرده است و بازشناسي واژگان عربي از واژگان پارسي دشوارتر از ديگر واژگان بيگانه است.

از اين رو افرادي به پا خواسته اند و تلاش مي كنند كه همسانهايي براي  واژگان بيگانه بيابند و در نوشته ها و سخنان روزمره خود زبان پارسي را پاس بدارند. براي نمونه دكتر كزازي يكي از سردمداران اي جنبش است و هيچ گاه واژگان بيگانه را به كار نمي برد. ايشان يكي از بزرگان فرهنگ پارسي ( ادب پارسي) اند و كتاب هاي ارزشمندي نيز نوشته اند كه در آن ها نيز واژگان بيگانه به كار نرفته است. برخي از ديگر دوستان نيز براي نيرومندتر كردن اين فرهنگ با به كار گيري تاركده (اينترنت) وبا تارنگار(وبلاگ) نويسي و درست كردن تارنما(وب سايت) كارهاي بزرگي كرده اند. براي نمونه نوشتن فرهنگ واژگان پارسي سره از اين گونه كارها است.

ما نيز خواهشمنديم كه بكوشيد با به كار گيري اين گونه ابزارها زبان پارسي را پالايش كنيد و درسخنان روزمره و نوشته هايتان كمتر واژگان بيگانه به كار ببريد و رفته رفته آنها را  به صفر نزديك كنيد.دوستاني كه دستي در برگرداني(ترجمه) دارند، نيز بدانند كه نقش مهمي در اين كار بزرگ دارند و بكوشند همسان هاي مناسبي براي واژگان نو و كهنه بيگانه بيابند و از بیشتر زخمه (ضربه) ديدن زبان ارجمند پارسي جلوگيري كنند و كوركورانه از زبان هاي بيگانه گرته برداري نكنند.

در پایان ما نشاني چند تارنگار وتارنماي ارزشمند را پيشكشتان مي كنيم كه در آنها آموزه هاي ارزشمندي درباره راه هاي بازشناسي واژگان بيگانه و چگونگي جايگزين كردن دستور زبان پارسي سره يافت مي شود و هم چنين فرهنگ واژگان هاي پرباري را نيز در آنها مي توانيد بيابيد.

http://farsi-sare.khorshidvash.com

http://khazaei.mr.googlepages.com/purepersian

آموزه های پارسی سره در قالب: PDF  و  Word

واژگان پارسی سره در قالب: PDF و  Word

5 Responses to “(پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه”

 1. Someone Says:

  با سپاس بسيار از نوشته زيبايتان
  فكر مي كنم كه ايده بسيار جالبيست
   كلمه اين در پاراگراف سوم خط سوم
  فكر مي كنم در پاراگراف پنجم بهتر باشد تا به جاي از ضربه ديدن هر چه بيشتر بنويسيد هر چه بيشتر از ضربه ديدن

 2. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » بحران آلودگی زبان فارسی Says:

  […] پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه( […]

 3. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » باغ من”: شعری از مهدی اخوان ثالث” Says:

  […] پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه) […]

 4. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » (Whistle) سوتک Says:

  […] پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه) […]

 5. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » بگذر از نی”: شعر طنزی از هادی خرسندی” Says:

  […] پارسی سره (فارسی بدون واژگان بیگانه) (شیرین بلاگ) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.