رهنمودهایی برای ترجمه متن های انگلیسی

نوشته: مینا جعفرپور

1. قبل از اینکه شروع به ترجمه کنید، مقاله انگلیسی را یکبار از اول تا آخر بخوانید.

2. یک فایل جدید MS Word باز کنید و مقاله انگلیسی را در آن کپی کنید.

3. ترجمه هر پاراگراف را بعد از متن انگلیسی آن بنویسید. با این روش می توانید بطور هم زمان، متن انگلیسی و ترجمه تان را ببینید.

4. جمله ها را کلمه به کلمه ترجمه نکنید. یک جمله بخوانید و به بهترین نحوی که می توانید آن را به فارسی بنویسید.

5. ترجمه شما باید بطور روان برای یک خواننده فارسی زبان نوشته شده باشد.

6. در صورت امکان میتوانید دو یا چند جمله انگلیسی را با یک جمله فارسی بیان کنی و یا بر عکس.

7. علایمی نظیر” ؟، .، !، و ، ” به کلمه قبلی خود بچسبانید و تنها بعد از آنها یک فاصله قرار دهید نه قبل از آن.

8. سعی کنید از کلمه های عربی دوری کرده و از کلمه های انگلیسی استفاده نکنید و در صورت نیاز آنها را در پرانتز بنویسید.

9. تنها ازفرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید نه انگلیسی به فارسی.

10. اگر معنای عبارت یا جمله ای را درک نمی کنید، به جای آن عبارت یا جمله انگلیسی را بگذارید و پس از پایان ترجمه تان دوباره به آن بازگردید.

11. منبع انگلیسی مقاله خود را بصورت واضح در پایان ترجمه خود ذکر نمایید.

12. قبل از ارسال نسخه نهایی خود از یکی از دوستان خود بخواهید که آنرا بخواند و اشکالهای آنرا بیان دارد.

13. علاوه بر گذاشتن یک نسخه موقت از ترجمه خود در وبلاگ شیرین، فایل MS Word خود را نیز ایمیل کنید.

2 Responses to “رهنمودهایی برای ترجمه متن های انگلیسی”

  1. syamak Says:

    Thanks, this guidline is very useful for me

  2. برادران Says:

    اگه ممکنه میخواستم با هم ارتباط داشته باشیم.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.