مسابقه سودوکو 9: با جواب و نام شرکت کنندگان موفق آن

classicsudoku9x9_easy04_puzzle-001.gif classicsudoku9x9_easy04_solution-001.gif
:پاسخ 81 رقمی سودوکو شماره 9 شیرین
963841257748325916152769348695273184827416593 …
… 431598672374152869219687435586934721

:کسانی که پاسخ صحیح خود را تا ظهر جمعه، 28 اردیبهشت 1386 تحویل دادند
مينا جعفرپور
عظيم رئيسي
رها طالبي نژاد
علي طالبي نژاد
بهنوش مشرف
میلاد مقدم
نعيم نقي زاده

The 81-digit answer for Shirin Sudoku No. 9 (Easy4):

963841257748325916152769348695273184827416593 …
… 431598672374152869219687435586934721

List of participants who had sent their correct answer by
Friday, May 18, 2007
Mina Jafarpoor
Milad Moghodam
Behnoosh Moshref
Naeem Naghizadeh
Azim Raeesi
Ali Taalebinezhaad
Raha Talebinejad

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.