چگونه آی-دی یاهوی خود را از بین بیریم؟

yahoo.jpg

چگونه آی-دی یاهوی خود را از بین بیریم؟

نویسنده: ماه در آب

برای اینکه نام کاربری ID، آدرس ایمیل و فرم مشخصات عمومی خود را در یاهو(Yahoo)  پاک کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

1.  ابتدا به این لینک بروید: https://edit.yahoo.com/config/delete_user

2.  نام کاربری  و اسم رمز خود را وارد کرده و بر Sign In کلیک کنید. ( این کار مشابه وارد شدن به ایمیل است.)

3.  در انتهای صفحه جدید دوباره اسم رمز خود را در مستطیل خالی  تایپ نموده و بر روی دکمه “Terminate this account” کلیک کنید.

تذکر مهم:

1.  نام کاربری شما با طی مراحل فوق غیر قابل دسترس شده و پس از 90 روز کاملاً از بین میرود.

2. دیگران قادر به ساختن ID مانند  ID شما خواهند بود. زیرا آن  ID دیگر متعلق به شما نیست.

One Response to “چگونه آی-دی یاهوی خود را از بین بیریم؟”

  1. Wahoo Says:

    Thank you for sharing!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.