فراگیری اصطلاحات انگلیسی به کمک ویدئوی اینترنتی

birds.jpg

فراگیری اصطلاحات انگلیسی بکمک ویدئوی اینترنتی

در این بلاگ به معرفی یک سایت بسیار مفید می پردازیم که با استفاده از ویدئو به آموزش اصطلاحات انگلیسی می پردازد. مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود. هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد. همچنین معنی هر سه اصطلاح در قسمت فارسی در کنار هر ویدیو نوشته شده است. شما  می توانید این اصطلاحات انگلیسی را در صفحه فارسی درس اصطلاحات یا در صفحه انگایسی درس اصطلاحات یاد بگیرید.

برای مثال، ویدئو اصطلاحات “پرنده” سه اصطلاح  زیر را که در آن از کلمه “پرنده” استفاده شده آموزش میدهد:

 Birdbrain
 (ابله، تهی مغز)

 To have a bird’s eye view
(روشن تر شدن یک موضوع وقتی از آن فاصله می گیریم)

  A little bird told me
(”کلاغه برای من خبر آورد”، مطلع بودن از خبری بدون افشای منبع آن)

(بنابر گزارشهای رسیده صفحه فارسی فوق که اصطلاحات انگلیسی به  کمک زبان فارسی آموزش میدهد در ایران فیلتر شده است ولی صفحه انگلیسی آن  که همان اصطلاحات را ولی بدون توضیحات فارسی درس میدهد، هنوز در ایران قابل دسترسی میباشد! امیدواریم که این واقعیت تلخ شما را بیشتر نسبت به فراگیری جدی زبان انگلیسی ترقیب کند. در این رابطه اگر به مقامات مملکتی برخورد کردید میتوانید به آنها یادآوری کنید که چگونه اعمال مقامات دولتی برای گران نگه داشتن مخارج دسترسی به اینترنت، پایین نگه داشتن سرعت اینترنت، و در نهایت فیلترکردن اینترنت به منافع جوانان صدمات غیر قابل جبرانی وارد کرده است. )

به امید اینکه با استفاده از این سایت بتوانید زبان انگلیسی خود را بهتر کنید.  

پیوندهایی دیکر برای فراگیری  زبان انگلیسی:
روشی ساده و مفید برای تقویت و فراگیری زبان انگلیسی

3 Responses to “فراگیری اصطلاحات انگلیسی به کمک ویدئوی اینترنتی”

  1. The Teacher Says:

    Hello Shirin Science Center! I’m very pleased you are enjoying The Teacher on the BBC World Service Learning English website. There are new videos every two weeks, so do keep coming back, and keep up the good work!

  2. Cash Advance Says:

    Exciting blog post pertaining to فراگیری اصطلاحات انگلیسی به کمک ویدئوی اینترنتی. Thoroughly enjoy this articles.

  3. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » مجله گزارش کارهای تحقیقاتی  دانشجویان دوره لیسانس  ام.آی.تی Says:

    […] فراگیری اصطلاحات انگلیسی به کمک ویدئوی اینترنتی […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.