ترانه “بغداد، نرنج” با صدای کاظم الساهر

kazemAlSaher.jpg 

بغداد، نرنج
پرشنونده ترين ترانه روز جهان عرب
با صدای: کاظم الساهر

 اکنون، کمتر شبی است که خواننده يی در گوشه و کنار جهان عرب، از عمان پايتخت اردن گرفته، تا قاهره و دبی، «بغداد نرنج» را برای هزاران دوستدار اين ترانه دردآلود نخواند. «بغداد، نرنج» ناگهان به نوعی سرود ملی اعراب بدل شده است اما گيرايی آن تا اندازه يی است که اندک اندک، در ديگر نقاط جهان نيز جايی برای خود باز می کند.

کودکان بغداد غمزده می پرسند:

چرا کشته می شويم؟

بر فراز ويرانه های گرسنگی

دست و پا می زنند

نان مرگ را قسمت می کنند و بعد، می ميرند

ای بغداد!

پروردگار بزرگتر است از ويرانی و نابودی جنگ

و از اين جهان بيدادگر سرشار از نفرت

پروردگار بزرگتر است از آنان که با بی گناهان می جنگند

و بزرگتر است از تمامی آن تاجران خون

بغداد، نه، نه، نه، نرنج

بغداد، تو، تو، تو در خون منی

بغداد، بغداد، بغداد!

بر اين عصر تمدن شرم باد، چه شرمی!

آيا ملت های وحشتزده، شعاری برای پيروزی و افتخار شده اند؟

و کشتار بی گناهان نشانی از غرور و آبروست؟

بغداد، بغداد! نه، نه، نه، نرنج

تو شاهراه عاشقانی،

تو زخم منی

زخم هايت را بر دوش من بگذار

و دل کوچکم را در آغوش بگير…

تمدن، بدون دل و بدون وجدان زنده نخواهد ماند.

بغداد، بغداد!

منابع دیگر:

نماهنگ ترانه بغداد

ویدیو کنسرت ترانه بغداد

ویدیو گروه کر ترانه بغداد 

نماهنگ ترانه “کشورمن” (تصاویر عراق قبل از جنگ)

ترانه های دیگر کاظم الساهر(سابت فارسی) 

ترانه های دیگر کاظم الساهر(سایت عریی)

One Response to “ترانه “بغداد، نرنج” با صدای کاظم الساهر”

  1. mehrsa Says:

    بغداد نه نه نه غمزده نباش
    بغداد تو تو تو در خون منی
    سلا م بغداد؛ سلام همسایه نزدیک، صدای خنده هایم را می شنوی؟ فرزندم را به قربانگاه می برند و من به تماشا نشسته ام؟! خنده های تلخ من، مرا از این کینه کهنه رها نمی سازد. بغداد تو اسیری و من هم. بغداد، تو در خون می غلتدی و خون در من. تو آتش گرفته ای و آتش من را. بغداد، ظالم و مظلوم مساویند. اگر من و تو مظلوم نمی شدیم، ظالم هم نبود. گناه ما این است که منتظر شدیم تا آزادی را برایمان بیاورند، گناه ما این است که شب ها آسوده خوابیدیم و روزها لم دادیم. گناه ما این است که به سگ قلاده نبستیم و پیوسته گریختیم.
    بغداد، شنیدن آهنگ اندوهت، بر جانم آتش می زند. گریه نکن که این گریه آب بر آتش نمی زند.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.