چگونه می توانید شخصی را از مرگ نجات دهید؟

cerebralVascularAccident.jpg

چگونه می توانید شخصی را از  مرگ نجات دهید؟

با تشکر از: محمد اعتماد دار

در یک میهمانی خانم آزاده  پایش به لبه میزی خورد و با بشقاب غذا در دستش به زمین افتاد. علت زمین خوردنش کفش جدیدش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود. دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند كردند و روی مبلی نشاندند و جویای حالش شدند. او جواب داد که حالش خوب است وناراحتی ندارد. مهماندار هم بشقاب جدیدی از غذا به او داد.

خانم آزاده  بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند و با حالی خوب به اتفاق همسرش به خانه برگشت.

چند ساعت بعد همسر آزاده به دوستانی که در میهمانی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که آزاده  را به بیمارستان برده اند. خانم آزاده  در ساعت 18 همان روز در بیمارستان فوت کرد و پزشگان علت مرگ او را سکته مغزی تشخیص دادند.  ( به سکته مغزی  در انگلیسی Cerebral_Vascular_Accident  یا Stroke و در فرانسوی Accident_Vasculair_Cérébral میگویند.)

اگر چند دقیقه  از وقت خود را به فراگیری مطالبی که در زیر می آیند معطوف کنید،  شاید اگر روزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید،  بتوانید جان  شخصی را از مرگ نجات دهید.

یک متخصص اعصاب و مغز می گوید:

بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده، اگر شخص ضربه دیده را در زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند،  امکان بر طرف کردن جراحت و نجات شخص بسیار زیاد است. ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود و این عمل بسیار ساده است. پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه تشخیص حادثه خون ریزی مغزی است. بعد از تشخیص باید شخص را در کمتر از سه ساعت  به پزشک  رساند.

متخصصان معتقند یک شاهد حادثه بسادگی میتواند علائم خون ریزی مغزی را با سه سئوال ساده از بیمار تشخیص داده و او را از مرگ نجات دهد:

1ـ  از  شخصی که ضربه مغزی خورده بخواهید بخندد.

2ـ  از شخصی که ضربه مغزی خورده بخواهید دو دستش را بالای سرش نگه دارد.

3ـ  از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.

اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری آمبولانس را خبر کرده و او را در کمتر از سه ساعت به بیمارستان منتقل کنید و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان بگذارد.

علائم احتمالی سکته مغزی:

احساس ناگهانی ضعف یا بی حسی در صورت، دست، یا پا، خصوصأ اگر یک طرفه باشد.

گیجی ناگهانی، مشکل ناگهانی در صحبت کردن یا فهمیدن صحبت.

مشکل ناگهانی در دید یک یا دو چشم.

مشکل ناگهانی در راه رفتن و تعادل.

سردرد شدید بدون هیچ دلیلی.

شما میتوانید با معرفی این بلاگ به دوستان و آشنایانتان نه تنها به آنها کمک کنید تا انسانهای  آگاهتری در زندگی خود باشند  بلکه قادر شوند که جان  افراد دیگری را نیز از مرگ نجات دهند!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.