(!ویرایش جدید(4) نرم افزار جواب ساز سودوکو شیرین(مجانی

shirinSudokuConverterV4.JPG

ویرایش جدید(4) نرم افزار جواب ساز سودوکو شیرین

کار جدیدی از: محمد اعتماد دار

31 تیرماه 1386

آقای محمد اعتماد دار ویرایش جدیدی از برنامه جواب ساز سودوکو شیرین را نوشته اند که نه تنها تمامی ایرادات ویرایش قبلی آنرا بر طرف کرده بلکه با افزودن ویژگیهای تازه ای، استفاده از آنرا بسیار ساده کرد است. در این ویرایش، دیگری نیازی به استفاده از کلید “tab” برای وارد کردن عددها نمیباشد. بعلاوه اگر کاربر اشتباهأ چیزی به جز اعداد 1 تا 9 را وارد کند، این برنامه بوق زده و تا اشتباه تصحیح نشده، اجازه وارد کردن عدد بعدی را نمیدهد. در اینجا باید از اقدام فوری آقای اعتماد دار نسبت به نوشتن این برنامه جدید صمیمانه تشکر کنیم.

برای دانلود کردن این برنامه مجانی به صفحه زیر بروید:

نرم افزار جواب ساز سودوکو شیرین (مجانی)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.