رهنمودهایی برای نامگذاری و ارسال فایل های رایانه ای

fileNamingConvention.jpg 

رهنمودهایی برای  نامگذاری و ارسال فایل های رایانه ای

کمتر روزی است که ما پرونده  (file)، عکس و  یا پوشه ای  (folder) را با نامهای گنگی در یافت نکنیم. نامهایی چون: file.doc، 384DSD.jpg،  my-folder، …. در اینجا ما میخواهیم با استفاده از تجربیات خود در موسسه علمی شیرین در این زمینه، رهنمودهای زیر را برای  تماس بهتر و آسانتر  با کاربرانمان  اعلام کنیم:

نامگذاری پرونده و پوشه

- به تمامی پرونده ها و پوشه ها ی خود نامی معنا دار بدهید. این نامها باید تا آنجا که ممکن است مشخص کننده محتویات آنها باشد تا خواننده مجبور نباشد برای آگاهی از موضوع ایمیل آنرا باز کند.

- نام پرونده خود را با استفاده از حروف لاتین بنویسید نه فارسی. (حتی اگر فکر میکنید انگلیسی شما خوب نیست، پنگلیسی بنویسید.)

- از حرف کوچک (lower case)  برای نوشتن نام  استفاده کنید.

- در نامگذاری  تنها از حرف و عدد استفاده کنید  و هیچ یک از علائم دیگر خصوصأ  فاصله( )، خط فاصله (-)، خط زیر (_)، کاما (،) و … استفاده نکنید.

- هرگاه برای نامگذاری  پرونده یا پوشه ای به  بیش از یک کلمه نیاز دارید، دومین، سومین، چهارمین و … کلمه را با حرف بزرگ  (Capital) آغاز کنید. البته بدون استفاده از فاصله، کاما، خط فاصله، خط زیر، و غیره.

- پسوند پرونده ها را فقط با استفاده از حروف کوچک بنویسید.

با توجه به رهنمودهای فوق باید بجای:
Parvande-MOHEM_ahmad.DOC
باید مثلأ مینوشتید:
natijehEmtehaneAhmad18Tir1386.doc
یا
examResultsAhmad8Jun2007.doc

ارسال پرونده و پوشه

وقتی میخواهید پرونده/پوشه ای را با استفاده از ایمیل ارسال دارید به نکات زیر توجه کنید:

- اگر فقط  یک پرونده(فایل) می فرستید، آنرا  فشرده (zip) نکنید.

- برای ارسال  بیش از یک پرونده تمامی آنها را در یک پوشه (folder) قرار داده و پوشه زیپ شده را بفرستید. اگرسامانه ارسال ایمیل شما محدودیتی برای کل اندازه فایل ارسالی دارد شما ممکن است مجبور شوید تعداد کمتری پرونده را دریک پوشه قرار دهید و آنها را در چند پوشه زیپ شده مجزا ارسال دارید.

- بعضی از سامانه های ارسال ایمیل پرونده هایی که پسوند *.exe دارند  را برای حفظ امنیت رایانه ای ارسال نمی کنند. دراین صورت شما باید بطور موقت پسوند دیگری به چنین پرونده ای بدهید.

نکاتی در مورد ایمیل

- برای تمامی ایمیل های خود عنوان لاتینی که بیانگر مفاد آن ایمیل باشد استفاده کنید و از عبارات کلی نظیر Salam، Re:  ، Answer، Mohem، Hi, ….   خود داری کنید.

- وقتی به یک ایمیل جواب میدهید، باید ایمیل مبنا را نیز ضمیمه کنید.

- سعی کنید چندین موضوع بزرگ و مختلف را در یک ایمیل مورد بحث قرار ندهید.

- سعی کنید به چند ایمیل مختلف با یک ایمیل جواب ندهید.

- برای بازدهی بیشتر سعی کنید بلافاصله بعد از خواندن یک ایمیل به آن جواب دهید.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.