!یاد ناجی العلی، نامدارترین کاریکاتوریست جهان عرب، گرامی باد

najiAliCartoon.gif 

یاد ناجی العلی، نامدارترین کاریکاتوریست جهان عرب، گرامی باد!

31 تیرماه 1386

بیست سال از 22 ژوئیه 1987 یعنی روزی که  ناجی سلیم العلی، مشهورترین کاریکاتوریست سیاسی جهان عرب، در لندن به ضرب گلوله ترور شد، می گذرد. اما صدای او به عنوان یک فلسطینی آگاه، مستقل و متعهد که حقایق را عریان میکرد هرگز خاموش نشد. ناجی العلی خالق شخصیت حنظله (Handhala)، کودک پناهنده فلسطینی، است که بعد از گذشت این همه سال هنوز نمود استواری از مقاومت مردم فلسطین میباشد. بسیاری از کارهای او امروزه بر دیوارهایی که اسرائیلی ها دور مناطق فلسطینی کشیده اند، نقش بسته  است.

بعضی از آثار ارزنده ناجی العلی را میتوانید در منابع زیر ببینید.

منابع:

برگزیده ای از کاریکاتورهای  ناجی العلی (فارسی)

برگزیده ای از کاربکاتورهای  ناجی العلی (انگلیسی)

Naji al-Ali Biography on Wikipedia

Naji al-Ali Website

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.