!زورگویی و زور پذیری، هر دو غیر انسانی و ناعادلانه اند

afghanistanMap.gif 

زورگویی و زور پذیری، هر دوغیر انسانی و ناعادلانه اند!
نوشته:مهرسا
30 امرداد 1386

بدنبال اعتراض سفارت افغانستان در ایران به سریال طنز”چهار خانه  که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش می شود، بر آن شدم تا این مطلب را بنویسم.  در این سریال یکی از هنرپیشگان نقش یک افغانی را بازی می کند که در یک  خانواده ایرانی به عنوان نظافت چی کار می کند.  او لباس بلند افغانی ها را بر تن دارد و با لهجه افغانی صحبت می کند و اصلاح صورتش نیز شبیه افغانی هاست. او با رفتار و نشست و برخاستش  بیننده را به خنده وا می دارد و به نوعی سادگی و بیچارگی افغان ها را به تمسخر می کشد.

افغانها هم زبان ما هستند و زمانی افغانستان جزئی از ایران بزرگ بوده است. مدت زیادی ازظلم طالبان و  مصیبت جنگ در افغانستان نمی گذرد. و مدتی پیش بود که تعداد زیادی از آنها بطور ناگهانی از ایران به افغانستان که فقر در آنجا بیشتر است، اخراج شدند.

 آیا ما از یک افغانی بیش از یک کارگر که از شدت نیاز برای کار به ایران می آمد تصویری در ذهن داریم؟  آیا از دانشمندان افغانی نیز شناختی داریم؟ آیا آنها هم همینطور روی زمین می نشینند؟ آیا از یک کارگر افغانی که روز و شب برای مزد نا چیزی کار می کند، رفتاری شیکتر انتظار داریم؟ آیا درست است که ما یک افغان را نه بدید یک همزبان بلکه حتی به عنوان یک بیگانه به سخره بگیریم؟

اگر ازکارهای بسیاری از خودمانیها  فیلمی تهیه کنیم،  طنزی می شود که البته باید برای آن گریه کرد. زیرا بسیاری از ما شاید شیک و اتو کرده به نظر برسیم اما افکار ژولیده ای داریم. به زبان حرفی را می آوریم که در فکرمان هیچ اعتقادی به آن نداریم و از کوزه مان همان نمی تراود که دروست. به عبارت دیگر درو و مکار هستیم. زورمان به یک افغانی مظلوم می رسد و خوارش می کنیم. ولی در برابر آنان که وقیحانه به ما و دوستان و هموطنانمان ظلم میکنند ساکت می مانیم  زیرا نمیخواهیم بهای وظایف انسانی خود را بپردازیم.

به قول معروف، “بچه که زدن نداره،” با انصاف!

اطلاعات بیشتر:

یک پزشک: سریال چهارخونه و واکنش سفارت افغانستان

ترانه زیبای افغانی، کاری از گروه نیاز 

Niyaz music group, official website

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.