انحناء نور توسط  گرانش جرمی

lightBendsByGravity.jpg

انحناء نور توسط  گرانش جرمی

اقتباسی از: مینا جعفرپور

1 شهریور 1386

واقعه کسوف از دیر باز برای منجمین بسیار اهمیت داشته است. اما از میان تمام کسوف هایی که توسط منجمان مطالعه شد، مهمترین آنها کسوف سال 1919 بود که در آن شواهدی برای تایید یکی از مهمترین نظریه های نسبیت در فیزیک  به نام نظریه نسبیت عام انشتین به دست آمد.

اگر چه نظریه عام انشتین فرمول جدیدی از گرانش بود، اما پیشگوییهای آن به طور موفقیت آمیزی با نظریه گرانش نیوتن موافقت داشت. اما نظریه انشتین در یک یا دو پیشگویی خود، با نظریه نیوتن تفاوت داشت و اگر اثبات می شد که واقعیت با نظریه انشتین تطابق دارد، آن نظریه ترجیه داده می شد. انشتین پیش بینی کرد که نور هنگام عبور از میدان گرانشی جرمی همانند خورشید بیش از آنچه در نظریه نیوتون پیشگویی شده بود، خم می شود. اگر چه این میزان بسیار ناچیز بود و در آزمایشگاه قابل مشاهده نبود اما انشتین میزان آن انحنا را محاسبه کرد.

انشتین برای توصیف آن ستاره ای را مثال زد که اگر از آن خط مستقیمی به ناظر روی  زمین متصل کنیم، خورشید نور آن را را سد کند. انشتین بر این باور بود که آن ستاره هنوز قابل رویت خواهد بود زیرا گرانش خورشید،  نور آن ستاره را به دور خورشید خم می کند و آن نور،  خورشید را دور زده و به زمین می رسد. در روز به دلیل نور شدید خورشید دیدن نور ستاره امکان پذیر نیست اما در هنگام کسوف که نور خورشید بوسیله ماه سد می شود چنین ستاره ای باید قابل رویت باشد. در کسوف سال 1919 میلادی ادینگتن  ستاره ای که نور آن باید توسط خورشید سد می شده را مشاهده کرده و نظریه انشتین که چنین پدیده ای را پیش بینی میکرد، عملأ ثابت نمود.

مرجع:

1919 Eclipse and General Relativity

اطلاعات بیشتر:

نسبیت عام

تصاویر زیبایی از کسوف 9 فروردین 1385

One Response to “انحناء نور توسط  گرانش جرمی”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » خورشید گرفتگی در کره ماه Says:

    […]  جذابیت این ماه گرفتگی بعلت ویژگی کره  زمین است. سیاره ما که حدود سه برابر اندازه کره ماه است،  میتواند تمامی  خورشید را از دید یک ساکن کره ماه بپوشاند اما با کمال تعجب این عمل تاریکی مطلق را برای آن ناظران  بوجود نمی آورد.  اشعه های خورشید در لبه زمین انحنا پیدا کرده و بعد در حین عبور از جو زمین فیلتر میشوند. از دید یک ناظر ساکن در کره ماه،  در پیرامون کره زمین حلقه ای از نور قرمز آتشین  شبیه به غروب خورشید بوجود می آید. این یکی از زیباترین مناظر در منظومه شمسی می باشد. ( در اینجا می توانید محرک سازی ساده ای از لری کوهن  این پدیده را نشان میدهد.) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.