!چگونه در تنهایی از حمله قلبی جان نسپارید

heartAttack.jpg 

چگونه در تنهایی از حمله قلبی جان نسپارید!

با تشکر از: محبوبه رنجبران

30 شهریور 1386

تجسم كنيد، ساعت 6 بعد از ظهر است و شما به تنهائي  در حال رانندگي به طرف منزل هستيد. بعد از يك روز سخت، شما واقعاً خسته و بي حوصله ايد و اضطراب دارید. ناگهان دردي در قفسه سينه تان شروع مي شود و بازوی چپ و فك پایينتان را نیز فراميگيرد. فقط چند كيلومتر از نزديك ترين بيمارستان دور هستيد ولی  مطمئن نیستید که بتوانید خود را در این فاصله سالم به بيمارستان برسانيد.  شايد شما ازمتخصصين باشيد و روش هاي پيشگيري از حمله قلبی را بخوبي بدانيد ولي هرگز روي خود انجام نداده باشيد.

 بيشتر افراد زماني که دچار حملات قلبي مي شوند، تنها و بدون کمک هستنند. فردي كه دچار حمله شده احساس از حال رفتگي مي كند و تا  از دست دادن هوشياريش  تنها 10 ثانيه فاصله دارد.

نترسید. ماشین را سریعاً کنار بزنید. شروع به  سرفه كردن كنيد. بصورت پي در پي و محكم.  قبل از هر سرفه  يك نفس عميق بكشيد. سرفه بايد عميق و طولاني باشد مثل زماني كه مي خواهيد خلط را ازته سينه خود خارج كنيد. با  اورژانس محلی (شماره 115)  تماس بگیرید و مکان خود را بگویید.

 نفس عميق و سرفه بايد هر دو ثانیه یکبار و بدون توقف پي در پي تكرار شود تا هنگاميكه كمك برسد و يا قلب شما مجدداً بطور طبیعی بزند.  نفس عميق باعث ورود اكسيژن به داخل ريه هاي شما مي شود و سرفه باعث مي گردد به قلب شما فشار وارد شده و سبب چرخش خون  شود. اين فشار باعث برگشت آهنگ طبیعی ضربان قلب نيز مي گردد.

فكر نكنيد چون سن شما  زير 25 و يا 30 است،  شما دچار حملات قلبي نخواهید شد. امروزه به علت تغيير در  روش زندگي ما،  حملات قلبي بين تمامي سنين مشاهده مي گردد. شما با آگاهی دادن به دوستانتان ممکن است بتوانید جانشان را نجات دهید.

منبع:

Attack Heart Attack even if you are alone!

اطلاعات بیشتر:

How to survive a Heart Attack if you are alone!

How a Heart Attack Happens?

One Response to “!چگونه در تنهایی از حمله قلبی جان نسپارید”

  1. solmaz m Says:

    مطلب مفیدی بود
    خسته نباشد

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.