!نگاهت را عوض كن

sherlockHolmesView.jpg 

نگاهت را عوض کن!

با تشکر از: محمد اعتماد دار

1 آذر 1386

شرلاک هلمز، کارآگاه معروف انگلیسی، و معاونش واتسون رفته بودند صحرانوردی و شب هم چادری زدند و زیر آن خوابیدند. نیمه های شب هلمز بیدار شد و آسمان را نگریست. بعد واتسون را بیدار کرد و گفت: ” نگاهی به بالا بینداز و به من بگو چه می بینی؟ ” واتسون گفت : “هزاران ستاره می بینم”. هلمز گفت: ” چه نتیجه ای می گیری؟”.  واتسون گفت: “از لحاظ روحانی نتیجه می گیرم که خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیرم که زهره در برج خرچنگ است، پس باید اواسط تابستان باشد. از لحاظ فیزیکی نتیجه می گیرم که مریخ در محاذات قطب است، پس باید ساعت حدود سه نیمه شب باشد”. شرلاک هلمز قدری فکر کرد و گفت: “واتسون! توخیلی احمقی! نتیجه اول و مهمی که باید بگیری این است که چادر ما را دزدیده اند!”.

One Response to “!نگاهت را عوض كن”

  1. mat Says:

    با سپاس فراوان از نکته خوبتان که تصحیح شد

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.