راست مغزی، چپ مغزی و بزرگان تاریخ

 leftRighBrain.jpg

راست مغزی، چپ مغزی و بزرگان تاریخ

نوشته: علی طالبی نژاد

6 آذر 1386

مغز انسان از دو نیم کره جدا گانه تشکیل شده است. قسمت چپ مغز مسئول سخن گفتن و مهارتهایی نظیرمنطق، کار کردن با اعداد، … وهمچنین کنترل قسمت راست بدن است. قسمت راست مغز،  کار پردازش مهارتهایی مانند خلاقیت، هنر، …  و ورزش را به عهده دارد.  

گفته میشود که شخصیت انسانها معمولأ با توجه به برتری یکی از نیم کره های مغزشان شکل میگرد و با گذشت سن آنها این تفاوت بارزتر میشود. روشهای مختلفی برای تشخیص اینکه یک فرد چپ مغز یا راست مغز است ابداع شده که تا حدی میتوانند این خصوصیت های را تشخیص دهند. اگر علاقه مند هستید تا بدانید که شما جز کدام دسته هستید، میتوانید از یکی ازاین روش ها استفاده کنید:

روش 1 (سریع):  به تصویر متحرک در پیوند زیر نگاه کنید و بگویید که رقاصه کارتونی آن در چه جهتی میچرخد؟ در جهت عقربه های ساعت، یا در خلاف آن؟

تشخیص چپ مغزی یا راست مغزی با تشخیص جهت رقص کارتونی (Herald Sun)

(اگر این سایت هنوز توسط دولت در ایران فیلتر شده، باید از فیلتر شکن استفاده کنید!)

اگر شما جهت رقص را در جهت عقربه های ساعت می بینید به این معناست که شما از نیم کره سمت راست مغزتان بیشتر استفاده میکنید و بلعکس. بیشتر افراد آنرا در خلاف جهت عقربه های ساعت می بینند. البته میتوان با تمرکز هر دو جهت را دید. شاید شما هم بتوانید این کار را بکنید!

روش 2 (دقیق):  در پیوند زیر 32 مورد از خصوصیت های بارز شخصی عنوان شده اند. آنها را به دقت بخوانید و شماره آنهایی را که  صادقانه با شخصیت شما سازگاری دارند، روی یک صفحه کاغذ بنویسید:

تشخیص چپ مغزی یا راست مغزی براساس انتخاب خصوصیت های شخصی (Angel Fire)

حال با استفاده از پاسخنامه زیر جلوی شماره هایی که نوشته اید R یا   L بگذارید.

پاسخنامه خصوصیت های چپ مغزی و راست مغزی (Angel Fire)

 تعداد کل R ها و L های خود را بشمارید. اگر  R هایتان بیشتر بود شما راست مغزهستید و بلعکس.

نگران نباشید که چپ مغز یا راست مغز هستید! به نقاشی زیبای زیر نگاه کنید که بعضی ازبزرگان تاریخ را نشان میدهد:

famousPeople.jpg

این شخصیت ها چه وجه مشترکی دارند؟ بله، بسیاری از افراد در این نقاشی که جزء شخصیت های قابل تقدیرند، هم خصوصیت های چپ مغزی را دارند و هم از ویژگیهای راست مغزی بر خوردارند. مهم نیست که شما چپ مغزید یا راست مغز زیرا این لزومأ سرنوشت حتمی شما نیست بلکه میتوانید با سعی و تلاش، ویژگیهایی که فعلأ ندارید را نیز کسب کنید و به انسان کاملتری تبدیل شوید تا از زیباییهای بیشتری درزندگی لذت ببرید. در ضمن برای اینکه معلومات عمومی خود را آزمایش کنید و چند بعدی بودن شخصیت خود را محک بزنید، ببینید چه در صدی از شخصیت ها را در نقاشی بالا میشناسید؟

با سپاس از آقای اقلیما که مراجع مفیدی ارسال کرده بودند.

اطلاعات بیشتر:

Left Brain or Right Brain (Angel Fire site)

The Split Brain, Revisited (Michael S. Gazzaniga)

The Secrets of the Mind (Nova: WGBH)

Carl Zimmer website

One Response to “راست مغزی، چپ مغزی و بزرگان تاریخ”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » !دقت (نه هوش) خود را بیازمایید Says:

    […] راست مغزی، چپ مغزی و بزرگان تاریخ (وبلاگ شیرین) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.