(Sansa پلیر MP3 :مسابقه علمی 3 شیرین: “ساعت کبیسه” (جایزه

earthPlanet.jpg

مسابقه علمی 3 شیرین: ساعت کبیسه

(جایزه MP3 : پلیر با کیفیتSansa )

مهلت: 30 بهمن 1386

در گاه شماری خورشیدی به مدت زمانی که طول می کشد تا زمین مدارش را به دور خورشید به پیماید، سال گفته می شود. این بازه تقریبا برابر است با 365 روز و 6 ساعت. این اختلاف شش ساعته بین «سال تقویمی» و «سال نجومی» باعث می شود که به تدریج تقویم تطبیق خود را با فصول سال از دست بدهد. برای جلوگیری از این امر هر چهار سال یک بار که این اختلاف به یک روز می رسد، در تقویم، سال را 366 روز حساب می کنند و به آن سال، «کبیسه» می گویند.

از آن جا که این اختلاف دقایقی کمتر از 6 ساعت است، با داشتن یک سال کبیسه بعد از هر چهار سال نیز هم چنان بعد از مدتی تقویم تطابق خود را با فصول سال از دست خواهد داد. از این رو قواعد دیگری نیز برای تعیین سال کبیسه در نظر گرفته می شود. برای مثال در تقویم گرگوری چنان چه سالی که قرار است کبیسه باشد بر 100 قابل قسمت ولی بر 400 قابل قسمت نباشد، آن سال را کبیسه در نظر نمی گیرند. دقیق ترین الگوریتم برای محاسبه سال های کبیسه جهت تطبیق با فصول را تقویم کنونی ایران، با خطایی به اندازه یک روز در هر 3.8 میلیون سال دارد.

حال می دانیم مدت زمانی که طول می کشد تا زمین یک چرخ کامل به دور خود بزند در حدود 23 ساعت و 56 دقیقه است. پس چرا با این که یک شبانه-روز را 24 ساعت کامل در نظر می گیریم، نیازی به ساعت کبیسه نداریم تا شبانه-روز تطبیق خود را با گردش زمین از دست ندهد؟ به عبارت دیگر چرا این  اختلاف  بین زمان در نظر گرفته شده برای شبانه-روز با مدت زمانی که به واقع طول می کشد تا زمین به دور خودش به چرخد باعث نمی شود تا بعد از مدتی مثلا خورشید در ساعت دوازده نیمه شب در آسمان باشد؟

توجه داشته باشید که تغییر ساعت برای استفاده از روشنایی خورشید، در روز اول فروردین با باز گرداندن آن به حال عادی در اول مهر خنثی شده و این مسئله ربطی به این موضوع ندارد.

جایزه:

یک دستگاه  MP3/MWA/WAV پلیر با کیفیت بنام

  SanDisk_Sansa® Clip

که دارای ویژه گی های زیر میباشد:

پخش حدود 32 ساعت صدای MWA یا 16 ساعت صدای MP3

 (حدود 500 موسیقی MWA یا 250موسیقی MP3)

ضبط صوت دیجیتالی  با میکروفن سرخود،

رادیو FM با 40 حافظه،

حدود 15 ساعت پخش با یک بار شارژ،

وسیله ای برای انتقال حدود 1GB فایل کامپیوتری،

بسیار زیبا، سبک (26gr) و کوچک (6.5×3.5×1cm

تجهیزات کامل: نرم افزار، کلیپ کمربند، گوشی، سیم USB2.O، …

sansaClip.jpg

لطفا پاسخ خود را حداکثر تا 30 بهمن 1386 ارسال دارید.

از بین کسانی که پاسخ صحیح را در مهلت مقرربفرستند،

 یک نفر به قید قرعه انتخاب شده و چایزه را دریافت خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر:

Year (Wikipedia)

Leap Year (Wikipedia)

Iranian Calendar (Wikipedia)

Calendar Converter (Fourmilab)

تقویم جلالی (فاطمه طاهریان، رادکام)

2 Responses to “(Sansa پلیر MP3 :مسابقه علمی 3 شیرین: “ساعت کبیسه” (جایزه”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » “مسابقه علمی 4 شیرین: “لحظه تحویل سال چیست؟ Says:

    […] (Sansa پلیر MP3 :مسابقه علمی 3 شیرین: “ساعت کبیسه” (جایزه […]

  2. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » “جواب و برنده مسابقه علمی 3 شیرین: “ساعت کبیسه Says:

    […] مسابقه علمی 3 شیرین: “ساعت کبیسه” […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.