جهان سوم کجاست؟

middleEastMap.gif

جهان سوم کجاست؟

نوشته: محمد حسین پاپلی یزدی

18 بهمن 1386

در سال 1369 در دانشگاه سوربن تدریس میکردم. روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترای نروژی سوالی مطرح کرد:

“استاد، شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟”

فقط 3 دقیقه به آخر کلاس مانده بود. سوال کننده یک دانشجوی دکترای جغرافیای نروژی است که در دانشگاه سوربن درس می خواند. با تعاریف و پارامترها و شاخصهای جهان سوم هم آشناست. سوال او هم روشن است: جهان سوم کجاست؟ نه این که، مثلأ، شاخص های جهان سوم چیست. من در جواب مطالبی را فی الداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم به آن دانشچو گفتم:

“جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب میشود وهرکس بخواهد خانه اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.”

اطلاعات بیشتر:

بعد از گذشت حدود 40 سال از این واقعه، متأسفانه بسیاری از نخبه گان و دلسوزان، به علت بنیادین نشدن دموکراسی و قانون، هنوز شاهد این واقعیت تلخ در ایران میباشند.

با سپاس ازمطلب دکتر سیامک معطری در وبلاگ دور روزگاران، باید اشاره کنیم که مطلب فوق در بعضی از منابع به دکتر محمود حسابی نسبت داده شده که با استناد به پیوند زیر درست بنظر نمی رسد.

مجله تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.