آگاهی مردم عادی از عوامفریبی و بی کفایتی رژیم احمدی نژاد

ahmadinejadIncapable.jpg

آگاهی مردم عادی از عوامفریبی و بی کفایتی رژیم احمدی نژاد

با سپاس از: بیگی زادگان

23 اسفند 1386

صدماتی که رژیم بی کفایت احمدی نژاد بر منافع علمی، اچتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … مردم ایران وارد کرده است، آنقدر گسترده و عمیق میباشد که درک آن ممکن است در حال حاضر بر همه کاملأ آشکار نباشد. اما حتی  مردم عادی نیز بعضی از عوارض اقتصادی این رژیم را آنچنان ملموس می بینند که در تعارض با آمار بی اساس دولتی از آن تحت عنوان “عجایت هفت گانه رژیم احمدی نژاد” یاد میکنند:

1- افزايش شديد ترافيك تهران پس از 5 ماه سهميه بندي بنزین،

2- افزايش نجومي قيمت مسكن پس از اعطاي وام و صفر شدن قيمت زمين،

3- افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز مردم پس از كاهش نرخ تورم،

4- افزايش بي كاري پس از تك رقمي شدن نرخ بيكاري،

5- قاچاق و افزايش قيمت گوشي تلفن همراه پس از توليد آن در كشور،

6- بدتر شدن معيشت كارمندان و كارگران با افزايش قيمت نفت و آوردن آن سر سفره مردم،

7- افزايش قيمت شکر پس از کاهش قيمت جهاني وتعرفه واردات آن.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.