خلیج همیشه فارس

persianGulf.jpg

خلیج همیشه فارس

با سپاس از: نعیم نقی زاده

26 اسفند 1386

چو ایران نباشد نن من مباد

برین بوم و بر زنده یک تن مباد

از آنجا که تمدن دیرینه و با شکوه ایرانیان بر کسی پوشیده نیست و نام ایران و ایرانی همواره به صورت واژه ای مقدس و با صلابت در اذهان شکل گرفته است،  دشمن زبون بر آن شده است که با تحریف تاریخ و عقاید با شکوه این مرز و بوم خدشه ای بر پیکره مردم همواره مبارز سرزمین ما وارد نماید. نمونه ای از این اندیشه ها و افکار مغرضانه، تبدیل نام خلیج فارس به خلیج …. است.

از شما دعوت میکنیم که در اعتراض به این حرکت های مغرضانه، طوماری را که بدین منظور در سایت زیر ایجاد شده را امضاء کنید:

طومار اعتراض به گوگل در مورد استفاده نام جعلی بجای “خلیج فارس

از غرب سوی شرق زن , بدخواه را بر فرق زن

بر فرق او چون برق زن , مگزار از او نام ونشان

اطلاعات بیشتر:

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران “خلیج فارس” را “خلیج …” مینامد. (سیمای جمهوری اسلامی ایران)

ویدئو شاه در مورد  نام “خلیج فارس”  و “اسرائیل(YouTube)

اقدام “موسسه علمی شیرین” در سال 1383در دفاع از نام خلیج فارس (سایت شیرین)

خلیج فارس (ویکی پدیا)

بحث بر سر نام خلیج فارس (سایت آفتاب)

2 Responses to “خلیج همیشه فارس”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » Planet Earth Documentary Fiasco regarding “Persian Gulf” Says:

    […] Khalij-e-Fars (Persian Gulf) […]

  2. mat Says:

    بله، شما هنوز میتوانید به این حرکت اعتراضی بپیوندید

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.