!بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی

censorship.gif

بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی!

با سپاس از: رضا رادمرد

17 فروردین 1387

نشریه استخر فسا به سر دبیری آقای محمد حسن بلاغی با نامه اداره ارشاد فسا بسته شد. در این نامه ذکر شده که چون  گستره نشریه  استخر شامل شهر فسا نیست، بنابر این نمی تواند ادامه کار دهد. در حالی اداره ارشاد به دستور فرما ندار فسا (زارعپور) نشریه استخر را به دلایل واهی از ادامه کار باز میدارد که دو نشریه طیف و پیک شادمان وابسته به فرمانداری و امام جمعه فسا بدون هیچ مجوز قانونی انتشار می یا بند. تا کنون سه نشریه ای که به سردبیری محمد حسن بلا غی توقیف شده اند عبارتند از:

نشریه پیام فسا (با شکایت سپاه)،

نشریه شرق فارس،

و نشریه استخر (به دستور فرماندار) .

محمد حسن بلاغی که در آستانه انتخابات مجلس هشتم کار خود را با نشریه افسانه شروع کرده بود، در روز پانزدهم فروردین امسال با شکایت فرماندار توسط اداره اماکن نیروی انتظامی فسا احضار گردید و تفهیم اتهام شد. زارعپور (فرماندار فسا) طی شکایت از ایشان اظهار داشته اند که “آقای بلاغی در نشریه افسانه با چاپ مطلب طنز به آقای دوگانی نماینده مجلس توهین نموده اند.” جای سوال است که جایگاه فرماندار از لحاظ حقوقی در کجا قرار گرفته که ایشان بتوانند به جانبداری از نماینده فسا و از جانب ایشان از آقای بلاغی شکایت نمایند. لازم به ذکر است که اولین جلسه دادگاه روز یکشنبه 18 فروردین 1387 برگزار می گردد.

با توجه به اینکه این دادگاه باید علنی باشد، دوستان ساکن فسا که بتوانند در این فرصت کوتاه خود را به دادگستری برسانند، میتوانند شاهد این باشند که آیا دادگستری فسا دوباره به عنوان ابزاری در دست فرماندار (زارعپور) در جهت سرکوب آزادیهای فردی و اچتماعی مردم توسط رژیم احمدی نژاد عمل میکند یا قاضی مستقلی پیدا میشود که بتواند عادلانه قضاوت کند؟

اطلاعات بیشتر:

گزیده هایی از  ”استخر” شماره 29 (گاهنامه مستقل فسا)

روزنامه جدید و مستقل فسا: “استخر”

One Response to “!بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی”

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » !دادگاهی که شاکی نداشت Says:

    […] بستن نشریه استخر فسا و محاکمه آقای بلاغی! […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.