“بهار را باور کن!”: شعری از زنده یاد “فریدون مشیری”

peomMoshiriBahar.jpg

بهار را باور کن

سراینده: زنده یاد فریدون مشیری

با سپاس از: مینا جعفرپور

30 فروردین 1387

باز کن پنجره ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد

و بهار

روی هر شاخه، کنار هر برگ

شمع روشن کرده است

همه چلچله ها برگشتند

و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است

و درخت گیلاس

هدیه جشن اقاقی ها را

گل به دامن کرده ست.

باز کن پنجره ها را ای دوست.

هیچ یادت هست؟

که زمین را عطشی وحشی سوخت؟

برگ ها پژمردند

تشنگی با جگر خاک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟

توی تاریکی شب های بلند

سیلی سرما با تاک چه کرد؟

با سرو سینه گلهای سپید

نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟

هیچ یادت هست؟

حالیا معجزه باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمنزار ببین

و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه تنگ

با همین دست تهی

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد.

خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی؟

تو چرا اینهمه دلتنگ شدی؟

باز کن پنجره ها را

و بهاران را باور کن!

اطلاعات بیشتر:

 “ Believe in the spring!” by Freydoon Moshiri

شعر “کوچه” از شادروان “فریدون مشیری” (وبلاگ شیرین)

“کدام غبار؟” و “گرک”: شعرهایی از شادروان “فریدون مشیری” (وبلاگ شیرین)

“آی آدمها”: شعری از زنده یاد “فریدون مشیری” (وبلاگ شیرین)

“امیرکبیر”: شعری از شادروان “فریدون مشیری” (وبلاگ شیرین)

شعر: “همیشه با تو” از زنده یاد فریدون مشیری (وبلاگ شیرین)

آرشیو شعرهای وبلاگ شیرین

مجموعه اشعار فرویدون مشیری (آوای آزاد)

به ياد فريدون مشيری، شاعر بی ريای عشق

سایت رسمی فریدون مشیری

Fereydoon Moshiri official website

One Response to ““بهار را باور کن!”: شعری از زنده یاد “فریدون مشیری””

  1. Shirin Science Center Weblog وبلاگ_موسسه_علمی_شیرین » Blog Archive » ریشه در خاک”: شعری از شادروان فریدون مشیری” Says:

    […] ” بهار را باور کن!” : شعری از زنده یاد فریدون مشیری (وبلاگ شیرین) […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.