شعرهایی برای پیغام گیر تلفن

answeringMachine.jpg

شعرهایی برای پیغام گیر تلفن

با سپاس از: فرناز

1 امرداد 1387

سبک حافظ :

رفته ام بیرون من از کاشانه خود غم مخور!

تا مگر بینم رخ جانانه خود غم مخور!

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام

زآن زمان کو باز گردم خانه خود غم مخور!

سبک سعدی:

از آوای دل انگیز تو مستم

نباشم خانه و شرمنده هستم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

فلک را گر فرصتی دادی به دستم

سبک فردوسی:

نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب

سبک خیام:

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد

ممنون توام که کرده ای از من یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش

آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

سبک منوچهری:

از شرم به رنگ باده باشد رویم

در خانه نباشم که سلامی گویم

بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت

زان پیش که همچو برف گردد رویم!

سبک مولانا:

بهر سماع از خانه ام رفتم برون.. رقصان شوم!

شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم شادان شوم!

برگو به من پیغام خود..هم نمره و هم نام خود

فردا تو را پاسخ دهم..جان تو را قربان شوم!

سبک بابا طاهر:

تلیفون کرده ای جانم فدایت!

الهی مو به قوربون صدایت!

چو از صحرا بیایم نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت!

سبک نیما:

چون صداهایی که می آید، شباهنگام از جنگل

از شغالی دور، گر شنیدی بوق

بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم

در فضایی عاری از تزویر

ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه

پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

سبک شاملو:

بر آبگینه ای از جیوه ء سکوت

سنگواره ای از دستان آدمیت

آتشی و چرخی که آفرید

تا کلید واژه ای از دور شنوا

در آن با من سخن بگو

که با همان جوابی گویم

تآنگاه که توانستن سرودی است

سبک سایه:

ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان

دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان

گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد

به حقیقت با تو همراز شوم بی نیاز کتمان

سبک فروغ:

نیستم.. نیستم..اما می آیم.. می آیم ..می آیم

با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی

دیوار می آیم.. می آیم ..می آیم

و آستانه پر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند

…سلامی دوباره خواهم داد

سراینده این اشعار با اقتباس هنرمندانه ای  از سبک آن شاعران، آثار زیبایی را خلق کرده اند که جای تقدیر دارد. هر چند که سایت های زیادی این آثار را منتشر کرده اند ولی ما هنوز سراینده حقیقی این آثار را پیدا نکرده ایم. در صورتی که در مورد اطلاعی دارید به info@shirin-center.org  بفرستید تا امتیاز لازم را به آنها منسوب کنیم.

اطلاعات بیشتر:

مجموعه شعرهای منتخب وبلاگ شیرین

گنجور: گنجینه رایگان اشعار فارسی

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.