مشکل ارسال فایل های پارسی نام با ایمیل

emailSending.gif

مشکل ارسال فایل های پارسی نام با ایمیل

نوشته: سایه

17 شهریور 1387

آیا تا کنون  برای شما رخ داده است که بخواهید یک فایل را همراه با ایمیل به کسی بفرستید ولی فایل به دست آن کس نرسد؟ اگر نام فایل را به زبان پارسی ذخیره کرده باشید، این پیش آمد عادی خواهد بود! تا آنجا که من دیده ام هیچ سرویس ایمیلی نمی تواند فایلهای پا رسی نام را به کسی بفرستند. اما مشکل واقعی اینجاست که بیشتر آنها حتی هیچ پیامی را هم که نشان دهنده فرستاده نشدن فایل باشد، نشان نمی دهند و در عوض می گویند که: «پیام شما با موفقیت فرستاده شد»!

این مشکل چندین روز مرا برای فرستادن یک مقاله که فایل آن پارسی نام گزاری شده  بود، دست به سر کرده بود که سر انجام چندی پیش، بسیار اتفاقی دوباره با این مشکل روبرو شدم و آنگاه بود که راهکار آن را یافتم.

بهتر است هیچ یک از فایل هایتان را با زبانی جز زبان انگلیسی نام گزاری نکنید. حتی فایل هایی که نمی خواهید آن ها را به کسی بفرستید. چون با چنین مشکلی  در برنامه نرو (Nero) نیز بر خورده ام و این برنامه نمی تواند فایل های پارسی نام را پشتیبانی کند و  شاید این مشکل در جاهای دیگری هم پیش بیاید، پس اگر زبان شما خوب نیست، دست کم نام آن ها را به گونه پینگیلیش (نوشتن واژه های پارسی با الفبای انگلیسی) بنویسید.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.