ریشه در خاک”: شعری از شادروان فریدون مشیری”

moshiriTie.jpg 

ریشه در خاک

سراینده: شادروان فریدون مشیری

با سپاس از : مهرسا

5 مهر 1387

یکی از دوستان فریدون مشیری از او خواسته بود که با هم به آمریکا مهاجرت کنند، مشیری از او مهلت میخواهد و روز  بعد در جواب  این شعر را به او میدهد:

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و

اشک من تو را بدرود خواهد گفت

نگاهت تلخ و افسرده ست

دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده ست

غم این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده ست

تو با خون و عرق، این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی

تو با دست تهی با آن همه توفان بنیان کن در افتادی

تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است

تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است

تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی باران

تو را این خشکسالیهای پی در پی

تو را از نیمه ره برگشتن یاران

تو را تزویر غمخواران

ز پا افکند؛

تو را هنگامه شوم شغالان

بانگ بی تعطیل زاغان در ستوه آورد

تو با پیشانی پاک نجیب خویش که از آن سوی گندمزار

طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است؛

تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت

تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت

که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است؛

تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و

اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است

خواهی رفت

و اشک من ترا بدرود خواهد گفت

من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

من اینجا تا نفس باقی است می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

امید روشنایی گر چه در این تیرگیها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه، می مانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک

با دست تهی، گل بر می افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه، چون خورشید

سرود فتح می خوانم

و می دانم

تو روزی باز خواهی گشت

اطلاعات بیشتر:

ویدیوی ریشه در خاک با صدای فریدون مشیری (یوتیوب)

ریشه در خاک با صدای مهسا وحدت و پژمان طاهری

” بهار را باور کن!” : شعری از زنده یاد فریدون مشیری (وبلاگ شیرین)

 ” کوچه ” از شادروان  فریدون مشیری   (وبلاگ شیرین)

” کدام غبار؟ ” و ” گرک ” : شعرهایی از شادروان  فریدون مشیری  (وبلاگ شیرین)

” آی آدمها “: شعری از زنده یاد  فریدون مشیری  (وبلاگ شیرین)

” امیرکبیر” : شعری از شادروان  فریدون مشیری (وبلاگ شیرین)

” همیشه با تو”  از زنده یاد فریدون مشیری   (وبلاگ شیرین)

آرشیو شعرهای وبلاگ شیرین

مجموعه اشعار فرویدون مشیری (آوای آزاد)

به ياد فريدون مشيری، شاعر بی ريای عشق

سایت رسمی فریدون مشیری

Fereydoon Moshiri official website

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.