چگونه از وبلاگ شیرین استفاده کنیم؟

  هنگام دیدار از وبلاگ شیرین

http://shirin.mit.edu/blog

 لطفا نکات زیر را در نظر داشته باشید

تمامی مطالب بترتیب زمانی در وبلاگ درج شده اند، و جدیدترین مطلب اولین مطلب خواهد بود -

 فقط ده مطلب اخیر در صفحه اول نمایش داده میشود ولی شما میتوانید برای مشاهده بقیه مطالب انتخاب -

“Previous Entries”

را که در قسمت پایین صفحه، سمت چپ، قرار دارد فشار دهید

 هر کسی میتواند وبلاگ شیرین را ببیند ولی برای نظر دادن یا انتشار مطلب خود شما نیاز به “نام کاربر” و”اسم رمز” دارید که در قسمتهای بعدی طرز دریافت آنها را برایتان توضیح میدهیم 

شما میتوانید با کلیک کردن روی موضوعات مورد نظر خود در ستون سمت راست صفحه، در قسمت

“Catagories”

فقط آنها را در صفحه نمایش دهید. برای مثال انتخاب

“Persian”

فقط مطالبی که بزبان فارسی نوشته شده است را نشان میدهد

catagoryArchiveIcon.JPG

شما همچنین میتوانید مطالب منتشره در یک ماه خاص را از صورت

“َArchive”

انتخاب کنید. برای نمونه تصویر قبل را ببینید

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.