“ترانه “زرتشت

zoroaster.jpg

ترانه “زرتشت

ترانه سرا: نصرت فرزانه

با سپاس از: مهرسا

25 آذر 1387

من نمی دانم قضاوت چیست؟

اگر می خوانم که جرم است

من نمی خوانم که جرم است

در تن خوش سبز این ملک قدیمی

که قدیمی تر ز تاریخ است

خواندن از کی میتواند جرم باشد؟

که زرتشت با سرود این سرزمین را کاشت

با سرود این سرزمین را

من اگر ماندم برای بچه های جنگ

برای مادران حبس گریه

گریه را آواز خواهم کرد

گریه را آواز خواهم کرد

من که با تو زن شدم، ای زن

صدایم را به تاریخ قرض خواهم داد

و فریاد تو را، زن خوان و مرد

ای سرزمین داده، پسر داده

که نخلت را نه خرماست و پرنده

به من رخصت بده،  ای حبس گریه

گریه ات را، من بخوانم

به من رخصت بده، ای حبس گریه

گریه ات را، من بخوانم

گریه ات را، من بخوانم

اطلاعات بیشتر:

ترانه “زرتشت” با صدای گوگوش (ایران ترانه)

ترانه “زرتشت” با صدای انیم (2.5 Meg, MP3، وبلاگ شیرین)

نماهنگ “زرتشت” گوگوش (ایران کلیپ)

ویدئو “زرتشت” گوگوش (یوتیوب)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.