پروژه مروری بر انقلاب ایران با استفاده از پیوندهای معتبر اینترنتی

iranRevolutionDemonstrationColor.jpg

پروژه مروری بر انقلاب ایران با استفاده از پیوندهای معتبر اینترنتی

سه شنبه هفته آینده، 22 بهمن 1387 (10 فوریه 2009)، سیمین سالروز انقلاب در ایران است. در این رابطه، بویژه با توجه به تحولات مهم جاری، بسیاری از وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی و همچنین سایت های اینترنتی، کار بحث، تحلیل و گزارشگری خود را در مورد آن انقلاب آغاز کرده اند. با توجه به فراوان بودن این مطالب، ارزیابی و گزینش تعدادی با ارزشی از آنها کاری نیست که یکی دو نفری بتوانند بخوبی انجام دهند اما یک مشارکت گروهی میتواند  دستآورد خوبی داشته باشد.

در این رابطه هر کسی میتواند با توجه به نکات زیر،  پیوندهای خوب و موثقی اینترنتی را که یافته است به ما اطلاع دهد تا به موفقیت هر چه بیشتری این پروژه کمک کند:

1. پیوندها/لینکهای شما میتواند مربوط به مقاله (فارسی یا انگلیسی)، تصویر، ویدئو، صدا، و یا ترانه باشند.

2. از منابع موثقی که مطلب با ارزشی در مورد “انقلاب ایران” منتشر کرده اند، استفاده کنید.

3. برای هر پیوندی عنوان مناسبی بنویسید که گویای مطلب آن پیوند باشد.

4. پیوندهای خود را به Shirin.Info@gmail.com ارسال کنید.

5. برای سادگی کار، نام شرکت کنندگان را ذکر نخواهیم کرد و همین جا از همگی آنها سپاسگزاری میکنیم.

6. اولین مجموعه پیوندهای دریافتی را دوشنبه هفته آینده، 21 بهمن 1387 (9 فوریه 2009) منتشر میکنیم.

7. بعد از آن بستگی به میزان پیوندهای دریافتی، هر هفته یا ماه این مجموعه را کاملتر میکنیم.

پیوند/لینک نوشته ها، عکس ها، ویدئوها، صداها و ترانه های خوب در مورد انقلاب  را تا یکشنبه (20 بهمن ) بفرستید!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.