روش انتشار مطالب در وبلاگ شیرین

برای اینکه مطالب شما در وبلاک شیرین منتشر شود باید موارد زیر را رعایت نمایید:

- از کپی کردن مطالبی که در سایتهای دیگری قابل دسترسی است خودداری نمایید و در عوض تنها خلاصه ای از آنرا بزبان خود نوشته و منبع اصلی آنرا برای جزییات بیشتر ذکر کنید.

- اگر میخواهید مطلبی را بزبان انگلیسی بنویسید باید ترجمه فارسی آنرا نیز برای انتشار ارایه نمایید.

- اندازه هر یک از مطالب شما میتواند از چند خط تا یک صفحه باشد. لطفا مطا لب خود را به یک صفحه محدود نمایید. ( حد اکثر دو صفحه  در شرایط استثنایی)

تلاش کنید از واژگان بیگانه استفاده نکنید. 

- اطمینان حاصل نمایید که تمام لینکهای اینترنتی و تصویری شما کار میکند.

- مرجع مطالب خود را بصورت واضح و کامل ذکر نمایید.

- نکات یاد شده در صفحات زیر را بکار گیرید:

 روشی ساده برای وارد کردن متون فارسی در وبلاگ شیرین

چگونه عکس وارد وبلاگ شیرین کنیم؟